Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.3.2018 18:00 - 22.4.2018 16:00

Československo ’18-’68 ve městě Oradea

Na počest významných let 1918, kdy vznikla republika, a 1968, kdy do Prahy vnikly sovětské tanky, pořádá České centrum výstavu ve městě Oradea. Na výstavu jste zváni 22. března 2018 od 18:00 hodin do muzea Țării Crișurilor.

 

Muzeum Ţării Crişurilor ve městě Oradea bude hostovat výstavu na počest výročí významných let 1918 a 1968. Výstava je organizována Velvyslanectvím České republiky v Rumunsku spolu s Českým centrem v Bukurešti.

Prezident T.G.Masaryk po svém příjezdu do Prahy

Rok 2018 je významným výročím 100 let od vzniku Československé republiky. Po skončení první světové války se rozpadlo Rakousko-Uhersko na jednotlivé státy, mezi nimiž se zrodilo, v říjnu roku 1918, Československo. Prvním prezidentem Československa se stal Tomáš Garrigue Masaryk a politika nového československého státu byla založena na principech demokracie.


Po skončení druhé světové války, od roku 1948, patřilo Československo mezi státy komunistického bloku a pod diktátorským režimem setrvávalo skoro polovinu století. Český a slovenský lid bojoval za udržení své identity a kultury a roku 1968 došlo ke kulturní liberalizaci. Sovětský svaz ale na liberalizaci reagoval posláním tanků do Prahy. Došlo k zastavení kulturní liberalizace a sovětská nadvláda nastolila v Československu ještě striktnější režim, což vyprovokovalo aktivitu disidentů proti despotickému systému. Rumunsko se sovětskou agresivitou nesouhlasilo a během Pražského jara neposílalo do Prahy vojáky, čímž riskovalo své vztahy se Sovětským svazem.Hlavním cílem expozice je, aby se rumunská společnost seznámila s historií českého a slovenského národa. Proto budou pro porozumění a zájem návštěvníků na výstavě k dispozici detailní informace o událostech.

Tyto akce jsou podporovány prestižními kulturními institucemi v České republice, jako je například Národní muzeum a Muzeum hlavního města Prahy.


Překladatel: Anca Irina Ionescu

 Kurátorka: Lenka Lindaurová

 

Vstup je zdarma.

Zahájení výstavy se uskuteční ve čtvrtek 22. března v 18:00.

Tato výstava bude otevřena do 22. dubna.


Akce na Facebooku tady.
 

Místo konání:
Str. Armatei Române Nr. 1A, Oradea
Datum:

Od: 22.3.2018 18:00
Do: 22.4.2018 16:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala