Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Aktivity EUNIC Global

 

► Vzdělávání v oblasti kulturní diplomacie


Webináře

Webináře jsou pravidelnou součástí vzdělávacího balíčku, který kancelář EUNIC Global v Bruselu nabízí členům EUNIC. Témata webinářů se různí – od fungování EUNIC a jeho vztahu k EU přes evropské programy na podporu kultury až po sdílení zkušeností a best practices mezi jednotlivými členy EUNIC.

► Job Shadowing

Job Shadowing je další ze vzdělávacích iniciativ, které EUNIC podporuje. Jde o několikadenní stáž zaměstnanců kulturních institutů v jedné z ostatních organizací, které jsou členy EUNIC. Job shadowing úspěšně odstartoval v roce 2019 a pokračuje i letos.

 

► Projekty kulturní diplomacie


► Cluster Fund projekty

Cluster Fund je peněžní fond, do kterého přispívají jednotliví členové EUNIC a ze kterého jsou každoročně financovány společné projekty jednotlivých klastrů. V roce 2020 jsou například financovány projekty:

- Idea’s Yard v Praze
- IF – Social Design for Sustainable Cities ve Varšavě
- Cinemascop – more than a film festival v Bukurešti
- REX animation film festival ve Stockholmu

Všechny zmíněné projekty probíhají se zapojením místních poboček Českých center.

  ► European Houses of Culture

European Houses of Culture jsou projektem financovaným EU v řízení EUNIC. Kancelář EUNIC Global projekt řídí a provádí hlavní akce projektu, od mapování a přípravy výzvy k vyhodnocení projektu a podávání zpráv Evropské komisi.

Více o projektu zde