Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká centra jako Focal Point pro ČR

Focal Point je zástupcem členských organizací jmenovaným k úzké spolupráci na záležitostech EUNIC. Informuje místní členy EUNIC o dění v síti EUNIC a je primární spojkou mezi daným regionem/zemí a Bruselskou kanceláří EUNIC Global. V ČR jsou Focal Pointem Česká centra, aktuálně tuto funkci plní Statutární zástupkyně generálního ředitele Českých center Mgr. Monika Koblerová.

Kontakt:  eunic@czech.cz

 

Jako místní Focal point mají Česká centra oprávnění vydávat pověření Řádným členům EUNIC pro zastupitelské úřady v místech, kde Česká centra nesídlí, aby se ČR mohla zapojit do dalších projektů jednotlivých klastrů EUNIC ve světě. Česká centra také mohou iniciovat a organizovat vzdělávací workshopy pro členy sítě EUNIC.