Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Klastr Praha

Pražský klastr byl založen jako jeden z prvních již v roce 2006. V současné době čítá 25 členů a předsedá mu Polský institut. Pražský klastr se každoročně věnuje několika projektům:

Kromě těchto pravidelných projektů organizuje pražský klastr také další projekty. V roce 2020 to je například přehlídka čtené poezie Poetry on wheels nebo tematický blok přednášek a debat Idea’s Yard se společným tématem Evropy a evropanství.