Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Projekty ústředí Českých center

 

► Noc literatury

Literární happening Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s pražským klastrem EUNIC, zahraničními zastupitelskými úřady a nakladatelstvím labyrint. Koná se pravidelně v předvečer zahájení Světa knihy, největšího knižního veletrhu v zemi.

Projekt organizují Česká centra od roku 2006. Před sedmi lety se k němu připojil také Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a v roce 2013 se kromě Prahy četlo poprvé i v dalších městech Česka. Momentálně se Noc literatury připravuje ve více než 50 městech České republiky a ve více než 30 městech v dalších zemích.

Noc literatury je kulturní událostí, která nabízí široké veřejnosti příležitost seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů. Za dobu svého konání tak Noc literatury představila stále rostoucímu publiku mnoho desítek titulů evropské literatury.

Více o akce zde a na webových stránkách akce zde 

 

► Idea's Yard

Idea’s Yard je projekt pražského EUNIC klastru, ve kterém se ústředí Českých center aktivně angažuje. Jedná se o sérii debat s odborníky z evropských zemí na různá aktuální témata (životní prostředí a udržitelnost, gender a jeho role ve společnosti, vzdělávání) s jedním společným nosným tématem evropanství. Projekt dostal na realizaci dotaci z EUNIC fondu Cluster Fund.

 

► Mezinárodní KNOWLEDGE Sharing Workshop 

V květnu 2019 uspořádala Česká centra ve spolupráci s kanceláři EUNIC Global Brusel v Praze workshop zaměřený na monitoring a evaluaci s dopadem na kulturní vztahy EU. Tohoto dvoudenního workshopu se zúčastnilo 17 členů sítě EUNIC z Německa, Švédska, Polska, Rakouska, Maďarska, Španělska, Velké Británie, Itálie a kanceláře EUNIC Global v Bruselu.

Video z akce můžete zhlédnout zde

 

 Rok zázraků: střední Evropa v roce 1989

Ve spolupráci s  Korzem Národní, které každoročně organizuje celodenní happening pro veřejnost na Národní třídě k  17. listopadu, uspořádala Česká centra a kulturní instituty Polska, Maďarska, Německa a Rakouska společnou fotografickou výstavu k  událostem v  Evropě v  roce 1989 u příležitosti 30. výročí svobody. Venkovní výstava byla k vidění pro veřejnost od 17. - 26.11.2019 na Jungmannově náměstí.  

 

 

 


Workshop v Praze

Noc literatury (@Jan Červenka)

Rok zázraků: střední Evropa v roce 1989