Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.6.2016 - 30.6.2016

ORBIS PICTUS: EUROPA

Výstava evropského projektu ORBIS PICTUS: EUROPA. V Českém centru Praha od 20. do 30. června 2016.

 

 

Společné poselství umělců - vize Evropy 3. tisíciletí

Společnost Orbis Pictus: Europa iniciovala a vytvořila projekt Orbis Pictus: Europa (OPE) s cílem zvyšovat povědomí evropské identity a pocit sounáležitosti v integrované Evropě, šířit přátelství a spolupráci mezi evropskými zeměmi prostřednictvím výtvarného umění. Záměrem je spojit vizi budoucí Evropy jednotlivých představitelů současného výtvarného umění a vytvořit jedinečné umělecké dílo, silný umělecký apel, společné poselství umělců, symbol evropské integrace.

Projekt nekonečného plátna

Projekt je založen na principu „nekonečného“ plátna, na kterém jednotliví umělci realizují svojí myšlenku, každý podle svého naturelu. Každý výtvarník pomaloval "svůj" díl plátna, na které po jeho převinutí pokračuje další umělec. Tímto postupem vzniklo převážně v zahraničí na 400 metrů pomalovaného plátna, které je vystaveno spolu s dary artefaktů od výtvarníků, ve stálé expozici Galerie OPE na Památníku Vojna u Příbrami

Od počátku roku 2016 je projekt rozšiřován o díla handicapovaných dětí i dospělých tvůrců. O projekt je velký zájem jak ze strany zaměstnanců sociálních ústavů, tak především samotných klientů. Navázání spolupráce s handicapovanými výtvarníky, prezentace jejich děl a zájem o ně napříč Evropou dokládá, že morální a empatické hodnoty nejsou současné Evropě cizí.

 

    

 


 

 


Historie projektu     

Projekt byl zahájen v roce 2001 v Senátu ČR, a to pod záštitou Senátu ČR, EU, Úřadu vlády ČR a Ministerstva zahraničí ČR. Za rok 2003 a 2004 byl projekt oceněn za nejlepší přípravu a realizaci v oblasti výtvarného umění. Projekt byl prezentován v patnácti státech Evropy, a v současné době po několikaleté odmlce v rámci dokončení galerie znovu pokračuje stálou expozicí a výstavní činností.


Ak. mal. Josef Liesler při zahájení Projektu "nekonečného obrazu", 2001.

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 20.6.2016
Do: 30.6.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 7.6.2016 15:20:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala