Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.9.2016 - 24.9.2016

AHOY! GLASS ART

Přehlídka děl ateliéru Skla Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem bude k vidění v galerii Českého centra Praha od 2. do 24. září 2016.

 

"Metodika výuky ve sklářském ateliéru vede studenty k tomu, aby se nespokojili s přebíráním osvědčených prostředků sklářského výtvarnictví, ale nacházeli svou vlastní cestu."
                                                                                                                                                                           
Zbyněk Sedláček

Tři na sebe volně navazující přehlídky s názvem AHOY! představí od září do prosince 2016 ateliér Sklo Fakulty umění a designu Univerzity J. E Purkyně v Ústí nad Labem. Putovní výstavu zahajuje České centrum v Praze, přibližující publiku volnou tvorbu studentů a absolventů společně s vedoucím ateliéru Iljou Bílkem.

Právě volná tvorba plošného nebo prostorového charakteru patří k hlavní náplni studijního programu. Studenti se seznamují se základními výtvarnými principy prostřednictvím konkrétního uspořádání vzájemných vztahů elementů výtvarného díla. Nejen proto mají v rámci studia důležité místo tradiční média kresby a malby, kde lze názorně tematizovat vztah barevných ploch nebo vztah plochy a prostoru. Každý klauzurní úkol i jednotlivá zadání během semestru přispívají k sebepoznání studenta a k jeho rozhodování o tom, s čím se ztotožní a co odmítne.

Na základě výtvarných zkušeností a dostupných prostředků, jaké nabízí současná společnost, autoři čerpají ze znalostí tradičního řemeslného zpracování skleněného materiálu a propojují jej s nejnovějšími technologiemi, používanými při výrobě. Vytvářejí sochařské objekty z taveného skla (Daniel Kinský), nechávají je v surové podobě se stopami procesu výroby (Štěpánka Fejfarová), případně sklo kombinují s kontrastními materiály (Luba Bakičová). Hledání vlastních uměleckých principů často provází experimenty a v některých případech autoři sklo zcela opouští. Aby vyjádřili své myšlenky, uchylují se k novým médiím (Martin Opl) či k formám akčního umění (Šárka Vačkářová) a objevují nové polohy skleněné hmoty, zasazené do překvapujících kontextů.

Autor: Daniel Kinský

Autor: Ilja Bílek

Autor: Luba Bakičová
Autor: Luba Bakičová
 
Zahájení výstavy se uskuteční za hudebního doprovodu Jakuba Nitscheho, který zahraje na skleněnou flétnu a didgeridoo. Jakub Nitsche je absolventem ateliéru Přírodní materiály FUD UJEP. Více informací o něm naleznete na jeho stránkách http://dynamiszvuku.blog.cz/.

 


Název výstavy: AHOY! GLASS ART 
Místo konání: České centrum Praha
Termín: 2.-24. 9. 2016
Slavností zahájení: čtvrtek 1. 9. 2016 v 18:00 hodin
Organizátoři: Česká centra, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Koncepce: Soňa Dermeková, Martin Opl, Dana Zikmundová
Grafika: Martin Opl
www.czechcentres.com, www.glassusti.com, www.fud.ujep.cz

 


Autor: Šárka Vačkářová _Body Architecture
Místo konání:

Datum:

Od: 2.9.2016
Do: 24.9.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 28.7.2016 11:54:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala