Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.10.2012 19:30

BIEGEL / BERLIN - ZMĚNA!

Doktor Biegel bohužel onemocněl, ale fandové architektury o nic nepřijdou. Přednášet bude místo něj Lukáš Beran na téma Věra Machoninová a Vladimír Machonin - 1960 - 1971.

Málokteré město je tak plastickým zrcadlem dějin jako Berlín. Z malého středověkého města na Sprévě se během pouhých tří století postupně stala kurfiřtská rezidence, hlavní město pruského království, metropole průmyslového Německa, centrum evropské avantgardy a bohužel i hlavní město třetí Říše, jež se mělo pod názvem Germania stát srdcem nové, nacistické Evropy. Hluboký pád, který znamenala druhá světová válka, přinesl zničení velké části města a zejména jeho rozdělení, které trvalo téměř půl století a vytvořilo dva zcela odlišné kulturní i architektonické světy. Sjednocení města v roce 1990 dalo nebývalou energii, díky níž se stalo jedním z center současné evropské architektury. Pro pochopení Berlína je klíčové, že tyto všechny historické vrstvy jsou ve městě dodnes čitelné a výrazně určují jeho unikátní atmosféru. Právě toto „čtení“ města proto bude hlavním tématem přednášky o berlínském urbanismu a architektuře.

Tato přednáška avizuje odbornou exkurzi autobusem za berlínskou architekturou pro zastupitele měst, architekty, studenty architektury a media. Proběhne zde setkání s místními architekty nad historickým i současným rozvojem Berlína, komentované prohlídky vybraných současných realizací, prohlídka české ambasády a přednáška architekta Mirko Bauma. Po úspěšném Dni architektury 2012 se jedná o další přednášku o architektuře, která se snaží přiblížit kvalitní a současnou architekturu veřejnosti. Monika Štěpánová, ředitelka Českého centra Berlín, k tomu říká: 

„Architektonická exkurze do Berlína, kterou organizuje České centrum Berlín a české občanské sdružení Kruh, přiblíží zdárné příklady rozvoje Berlína. Návštěvníci mají možnost se podrobně seznámit s několika zrekonstruovanými významnými historickými budovami (například budovou Říšského sněmu od Normana Fostera či Nového muzea od Davida Chipperfielda) a inspirativních výstaveb památníků od mezinárodně uznávaných architektů (např. Kaple smíření od trojice architektů Rach-Reitermann-Sassenroth).  Součástí bude také prohlídka budovy Českého velvyslanectví od architektů Machoninových a přednáška česko-německého architekta Mirko Bauma v těchto prostorách s názvem Rozpolcený dům- malá úvaha o kráse.  Slavný architekt českého původu se v ní bude zabývat především otázkami vnímání krásy architektonických děl, současných estetických vzorců a vzniku koncept krásy vůbec. Přijeďte se inspirovat do Berlína!”

Spoluorganizuje občanské sdružení Kruh. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Školou architektury AVU Praha a Kulturním centrem Vltavská. 

Místo konání:

Datum:

11.10.2012 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 1.10.2012 15:29:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala