Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.4.2012 18:00

III. BIENÁLE 2012 KAFKA – BORGES / ARGENTINSKÁ LITERATURA V ČECHÁCH

Bienále Kafka / Borges – Praha / Buenos Aires je cyklem pořadů, které si kladou za cíl představit na příkladu díla těchto dvou světoznámých spisovatelů argentinskou a českou kulturu.

Ilustrační foto z výstavy: Sofía Gandarias Kafka, el Visionario (Kafka vizionář)

Již po páté dojde k setkání obou kultur skrze odbornou debatu překladatelů, nakladatelů a literárních badatelů. V Českém centru Praha bude setkání moderovat Anežka Charvátová. Přijďte se literárně naladit a zároveň si připomenout dva nedávno zesnulé velké spisovatele Ernesta Sábata a Arnošta Lustiga.   

Věnováno:  Ernestu Sabatovi († 30. 4. 2011) a Arnoštu Lustigovi († 26. 2. 2011)

Ernesto Sabato  patří k předním argentinským, ale také latinoamerickým spisovatelům. Narodil se v roce 1911 v městečku Rojas v provincii Buenos Aires v Argentině. Přestože vystudoval na univerzitě La Plata fyziku, věnoval se po celý život literatuře. Je znám jako autor románů Tunel (El túnel, 1948), O hrdinech a hrobech (Sobre héroes y tumbas, 1961), Abaddón zhoubce (Abaddón el Exterminador, 1974) a několika knih esejů, jako například u nás vydané knihy Spisovatel a jeho přízraky (El escritor y sus fantasmas, 1963). Zemřel v roce 2011 ve věku nedožitých sta let.

Arnošt Lustig  je jedním z nejuznávanějších pováleč-ných českých spisovatelů a publicistů světového vý-znamu. Narodil se v roce 1926 v Praze, jako patnáctiletý byl transportován do Terezína a prošel koncentračními tábory včetně Osvětimi. Proslul jako autor celé řady děl tematizujících holocaust, mezi jeho nejznámější díla patří knihy povídek Noc a naděje, Démanty noci, Ulice ztracených bratří, novely Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a romány Miláček a Krásné zelené oči. Zemřel v roce 2011 ve věku 85 let.

Bienále pořádá: Společnost Franze Kafky

Více o bienále naleznete ZDE.

Místo konání:

Datum:

24.4.2012 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 22.3.2012 12:57:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala