Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.10.2019 - 31.12.2019

Česká centra slaví v zahraničí I Samet!

Česká centra (ČC) připomenou 30. výročí sametové revoluce řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“. Kromě programů vzniklých v kontextu teritorií zahraniční sítě ČC byly připraveny také výstavy, které se objeví v rámci programů ČC či zastupitelských úřadů ČR.

V mezinárodním měřítku se představí fotografická výstava kurátorky Dany Kyndrové 1989 Sametová revoluce – konec totalitarismu v Československu uvádějící kolekci ikonických snímků 15 předních českých fotografů dokumentujících přelomové okamžiky kolem listopadových událostí, multižánrový projekt Sametová revoluce 1989 připravený ve spolupráci s Národním muzeem, tematická smyčka fotografií ČTK přibližující revoluční dění nejen v Praze, ale i v regionech někdejšího Československa, faksimile dobových plakátů, či prezentace plakátů reflektujících pojem SVOBODA pohledem mladé generace, resp. tvorbu z dílny studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU.

Více informací o akcích připomínající sametovou revoluci najdete v tiskové zprávě.

Program Českých center je k dispozici zde.

Akcím spojeným s výročím sametové revoluce se věnujeme také v Newsletteru Českých center.


Místo konání:
Datum:

Od: 30.10.2019
Do: 31.12.2019

Organizátor:

Datum: 30.10.2019 15:10:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala