Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.11.2012 16:00

KULTURA + KREATIVNÍ PRŮMYSL / WORKSHOP

Workshop na téma "Soft Power na uměleckém trhu". Prezentace a diskuze s profesionály v oblasti umění a umělci. V rámci KULTURA +, konference sdružení kulturních institutů EUNIC.

Workshop pod vedením Cosmina Nasui. Cosmin Nasui je umělecký zástupce // investiční poradce v oblasti umění // kurátor soukromé sbírky a galerie Nasui.

Jeho vize:
 - uzpůsobit východoevropskou identitu pro rumunské současné umění
 - přivést rumunské současné umění do současnosti co do konceptu, tématu a techniky
 - přivést rumunské současné umělce do povědomí jako mezinárodně uznávané umělce
 - vytvořit a rozvinout kurátorské projekty, národní i mezinárodní

Obsah workshopu: Analýza systémů, které v současné době vedou k produkování umění, odhaluje výzvy, jímž musí současné umění coby soft power čelit. Estetika a technologie 21.století vedou k nutnosti rychlého načasování a velké kvantitě, tudíž k neočekávané anonymitě, vytvářejíc kolektivní typy umění. Případové studie z Rumunska a České republiky vytvoří startovací bod pro prezentaci a diskuzi.

Probíhá v anglickém jazyce. 

Registrace: rumunskyinstitut@seznam.cz

KULTURA + KREATIVNÍ PRŮMYSL

Kultura Plus je série projektů, diskuzí a konferencí organizovaná EUNIC Cluster Česká republika, jejímž cílem je prozkoumat způsoby, jakými kultura přispívá do širších sfér. Po první konferenci KULTURA + VEŘEJNÁ DIPOLOMACIE, která proběhla v dubnu 2012, se konference KULTURA + KREATIVNÍ PRŮMYSL zaměří na kreativní průmysl a jeho potenciál, kterým může přispět k cílům v oblasti udržitelného rozvoje, pracovních příležitostí a společenské soudržnosti vytyčeným pro Evropu 2020. Konference probíhá ve dnech 27. a 28. 11. v centru DOX. 

Za účasti politických činitelů a úspěšných kreativních podnikatelů z různých evropských zemí se tato konference zaměří na diskuzi ohledně současných klíčových problémů v oblasti kreativního průmyslu v Evropě se zvláštním důrazem na Kreativní Evropu 2014-2020, nový program Evropské unie určený kulturním a kreativním sektorům, jehož návrh je v současné době v jednání ministrů  Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Více na: http://www.eunic-online.eu/node/867

Organizátoři: EUNIC Cluster Česká republika, DOX Centrum současného umění, Instituto Cervantes, Ambasáda Estonska, Francouzský institut, Ambasáda Nizozemského království

Pod záštitou: Zastoupení Evropské komise v České republice. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Partneři: CIANT Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie, České centrum Praha, Ambasáda Finska, Rumunský kulturní institut, MeetFactory

Registrace na rsvp@dox.cz do 23. listopadu. 

 

Místo konání:

Datum:

28.11.2012 16:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 21.11.2012 14:51:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala