Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.9.2019 - 16.10.2019

Dialog

Výstava dvanácti perspektiv kulturních osobností ze tří zemí středoevropského prostoru – z České republiky, ze Slovenska a z Polska. Přímí aktéři společenských změn, které před třiceti lety v totalitním bloku vedly k nastolení demokracie, vyjadřují své postoje nejen k bývalému režimu a politickým událostem roku 1989, ale také k vývoji a novému postavení postkomunistických zemí v rámci Evropy.

Postojově, generačně i genderově rozmanité hlasy připomínají a komentují rozhodující okamžiky a historické etapy ovlivňující svým významem celý region – vznik Charty 77, šestadvacet let trvající pontifikát Jana Pavla II., zrod polského hnutí Solidarita, sametovou revoluci, nástup prezidenta Václava Havla, rozdělení Československa, období mečiarismu, leteckou tragédii u Smolenska, ale i loňskou vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. Zároveň všech dvanáct osobností přizvaných k dialogu reflektuje podstatné změny v mezilidské rovině (ať už vlivem rostoucího blahobytu, nebo nástupu nových technologií) a zpracovává zmíněná témata i ve své vlastní práci prostřednictvím filmu, hudby, literatury, výtvarného umění, vydavatelské praxe, performance a happeningů, přednášek nebo novinových článků, čímž ve své domovině nastoluje potřebný intelektuální diskurz. Vyrovnaný dialog totiž znamená svobodu.


Umělecky jsou tyto osobnosti zachyceny na fotografiích Jána Kekeliho, Witka Orského a Dity Pepe v situacích, jež mají jistou provázanost s jejich životy a obsahem rozhovorů, které vedla Barbora Baronová.

 

Více o projektu najdete zde.

 

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Dialog 1989 konanou v rámci projektu Angažovanost prostřednictím kultury před rokem 1989 a po něm! Vernisáž proběhne 17. září, v 18:00.

Místo konání:

Galerie Českých center, Rytířská 539/31, 110 00 Staré Město

Datum:

Od: 17.9.2019
Do: 16.10.2019

Organizátor:

Datum: 11.9.2019 10:13:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala