Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.3.2011 - 2.4.2011

FOLKLORE IS ALIVE!

Společná přehlídka mladých umělců z Česka, Maďarska, Polska a ze Slovenska, která nabídne neotřelý pohled na tradiční folklór. Foto: Renata Gyongyosi

Výstava s podtitulem Folklórní stopy v současném designu nabízí neotřelý pohled na tradiční folklór mladých umělců z Česka, Maďarska, Polska a ze Slovenska. Jedním z impulzů pro vznik výstavy je letošní 20. výročí vzniku Visegrádské skupiny. Koncept připravila kurátorka zabývající se folklórem Dita Hálová spolu s architektem Tomášem Kadeřábkem a grafickou designérkou Janou Hradcovou.

Projektu se staly jasnou inspirací soutěže Kruhy na vodě organizované slovenským Ústrediem l´udovej  umeleckej výroby a polskou Pamiatkou z Polski organizovanou společností Cepelia.V České republice podobně zaměřené soutěže vypisovány nejsou, a tak mladým českým designérům nezbývá, než se hlásit do soutěží zahraničních. Maďarská účast je v projektu zastoupena budapešťskou institucí MOME.

Výstavní projekt Folklor is Alive! nastolil v samotném počátku otázku – existuje šance najít společnou tradici kvalitní řemeslné práce, a to bez negativního vnímání folkloru, konotací pokleslosti, nedokonalosti, jednoduchého životního stylu zaostalosti? Vybraná díla ze čtyř středoevropských zemí jasně dokládají, že ano.  Mladá generace názorně dokazuje, že ve folklóru a všech projevech řemesel nachází nakažlivě živou a zdravou inspiraci.

Výstava FOLKLORE IS ALIVE! volně navazuje na výstavu Folklor party, která byla k vidění v galerii Českého centra Praha na začátku roku 2009. Kurátorka Martina Zuzaňáková o ní řekla: „Výstava Folklor Party mapuje cestu lidového umění ze skanzenu do města a zjišťuje, zda je folklór z dnešního pohledu reziduem minulosti nebo disponuje stejnou energií, jakou lze nalézt v projevech současných subkultur nebo moderním designu nábytku, textilií a keramiky.“ Předešlá výstava se však omezila pouze na území České republiky. Letos se pokusíme ukázat roli folklóru ve vývoji současného designu v širším kontextu.

Partneři výstavyFolklorní sdružení České republiky, ÚLUV Bratislava, Cepelia Polsko, Design Institut MOME Maďarsko. Výstava byla připravena ve spolupráci s uměleckými školami, kulturními instituty a zastupitelskými úřady zemí Visegrádu v Praze.

Výstava FOLKLORE IS ALIVE! je součástí festivalu Jeden svět 2011.

VSTUP ZDARMA!

Místo konání:

Datum:

Od: 4.3.2011
Do: 2.4.2011

Organizátor:

České centrum

Datum: 20.10.2010 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala