Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

FOTOGALERIE

ČESKÁ KULTURNÍ KRAJINA / DOPROVODNÉ AKCE

Výstavu ČESKÁ KULTURNÍ KRAJINA v Galerii Českých center doplnila řada workshopů a seminářů. Workshop pro děti ZŠ zaměřený na ochranu přírody byl připraven ve spolupráci s AOPK ČR (17. 3. 2017), dílna ručního papíru vznikla ve spolupráci s Ruční papírnou Velké Losiny (22. 3. 2017), přednášku o Domech přírody vedla RNDr. Lenka Šoltysová z AOPK ČR (27. 3. 2017) a přednáška o fotografování denní i noční krajiny proběhla v režii Jana Šmída (29. 3. 2017).

© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC
© archiv ČC © archiv ČC