Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.11.2016 - 30.12.2016

HAPESTETIKA / DOTÝKEJTE SE, PROSÍM

Od 24. listopadu do 30. prosince 2016 bude v galerii Českého centra Praha k vidění a k "dotýkání" hmatová výstava sdružení Hapestetika.

Hmatová výstava českého sochařského umění k příležitosti 25. výročí profesionálních služeb pro lidi se zrakovým postižením.

Cílem této výstavy je zpřístupnit výtvarné umění lidem se zrakovým postižením, vidícím umožnit zážitek z hmatového vnímání výtvarného díla a autorům odkrýt další dimenzi jejich děl. Výstava je místem, kde se všichni zúčastnění k sobě přibližují. Mottem výstav se stalo heslo „Dotýkejte se, prosím“, jako výraz odporu proti izolovanosti mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a výtvarným uměním.

Výběr prací na hmatové výstavy není snadný. Je zde mnoho hledisek, zejména restaurátorských a konzervátorských, které je nutno vždy respektovat.

Na současné výstavě, v prostorách Českého centra v Rytířské ulici, se snažíme o žánrovou pestrost tak, aby v souboru byly obsaženy podobizny, figury, zvířecí motivy a pokud jde o abstraktní díla, aby přinášely zajímavou strukturu a materiály či možnost manipulace. Žánry i období by měla být vyvážena, aby návštěvníci nebyli odrazeni přílišným množstvím náročných abstraktních děl, ani znuděni převahou snadno čitelných realistických prací.

Výstavu Hapestetika pořádá Sdružení Hapestetika, z. s., které se tématu zpřístupňování výtvarného umění lidem se zrakovým postižením věnuje již od počátku 90. let. Uspořádalo několik výstav Hapestetika v Praze i v zahraničí. Pomáhá muzeím i galeriím s projekty zpřístupňování jejich sbírek zrakově postiženým. Své zkušenosti shrnulo v publikaci Dotýkejte se, prosím.

Využijte jedinečné možnosti prohlédnout si a zažít hmatem 25 vybraných soch a plastik českého moderního umění od Gutfreunda a Filly po současné umělce.

Doprovodné akce:
Komentované prohlídky 28. 11., 5. 12., 12. 12. a 19. 12. od 16:00.
Výstava hmatových knih Taktus

   

 

 

 

 

 

 

---
Výstava je realizována díky finanční podpoře Nadačního fondu Mathilda a Nadace ČEZ. Sdružení Hapestetika děkuje Českému centru za bezplatné poskytnutí prostoru pro tuto výstavu a organizační podporu.  

Místo konání:

Datum:

Od: 24.11.2016
Do: 30.12.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 5.10.2016 12:30:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala