Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.4.2019 - 15.5.2019

ICONIC RUINS? Poválečná socialistická architektura zemí V4

Poválečná architektura v bývalých socialistických státech se stává v poslední době ostře sledovaným tématem. Veřejnost ji dlouhá léta vnímala s rozpaky, na pozadí často bezútěšných osobních vzpomínek a lidských osudů ovlivněných komunistickým režimem. Poslední odborné studie a osvětové aktivity však odhalují překvapivě rozmanitou škálu podob, jichž architektura v dané době nabývala, i paralelní vývoj, který ukotvuje bývalý východní blok do širšího kontextu dějin světové architektury. Výstava ICONIC RUINS? se proto soustředí zejména na oblast politicky exponovaných veřejných investic a hledá vazby nebo střety mezi ambicemi moci a tvůrčím myšlením architektů.

Rychlý zánik této architektury v posledních letech v důsledku radikálních přestaveb a demolic, vede k nebývalé angažovanosti odborné veřejnosti a akademické sféry. Výstava proto sleduje i současný stav budov a doplňuje historiografické porovnání dle metodiky Docomomo International také o studentské vize budoucího využití a transformace podobných staveb, jež vznikly v rámci stejnojmenného projektu Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě (ateliéry architektury II, III A3 a Virtuálne štúdio).

Výstava ICONIC RUINS? usiluje o odhalení paralel v architektuře ve společné socialistické minulosti států Visegrádské čtyřky a o nastolení širší diskuse nad blízkou budoucností kriticky ohroženého kulturního dědictví pozdního modernismu. Výstava je součástí většího evropského projektu SHARED CITIES:CREATIVE MOMENTUM, v rámci kterého zachycuje společnou sdílenou historii socialistické architektury ve střední Evropě.

V galerii Českých center v Praze se veřejnosti představí výstava mapující vývoj socialistické architektury v státech V4. Budovy jsou systematicky rozděleny do různých typologií jako kultura, média, vzdělání, obchod, mezinárodní reprezentace (hotely), sport, infrastruktura, administrativa, státní správa. Fotograficky ztvárněná výstava je doplněna informací o současném stavu a využití budovy. Tato část by měla veřejnosti zprostředkovat přehled již zmíněné poválečné architektuře do roku 1989 ve všech zemích V4 (Slovensko, Maďarsko, Polsko). Na výstavu chceme navázat moderovanou diskuzí na aktuální téma vztahu současné společnosti k těmto budovám a jak se ta která ze zemí V4 s tímto dědictvím vyrovnává a jak s ním nakládá.

Výstava ICONIC RUINS? vznikla v rámci Shared Cities: Creative Momentum - mezinárodní kreativní platformy na rozmezí architektury, umění, urbanismu a sdílené ekonomiky, která v letech 2016 až 2020 spojuje jedenáct partnerských organizací ze sedmi významných evropských měst: Bělehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovic, Prahy a Varšavy. Cílem projektu Shared Cities je ukázat městským obyvatelům, že jejich participace a spolupráce je zásadní pro vytvoření příjemného a hodnotného městského prostředí.

 

   

 

Kurátoři:

Petr Vorlík (CZ), historik architektury

Henrieta Moravčíková (SK), historička architektury

Anna Cymer (PL), historička architektury

Ábel Mészáros (HU), historik architektury

 

Partneři projektu:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Slovenská akademie věd, Docomomo International – Czech, Docomomo International – Slovak, Národní památkový úřad, A489.

 

Spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa

 

Photo SK: ČTK/Kubáni Samuel, Photo CZ: ČTK/Kouba Jan, Photo PL: Marek Kosiński , Photo HU: Tamás Bujnovszky

STRATEGY SUPPLEMENTATION, Slovak Radio, Bratislava, Slovakia, M. Búran, M. Mikovčák, Studio of J. Studený and B. Brádňanský


                  

Místo konání:

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1

Datum:

Od: 18.4.2019
Do: 15.5.2019

Organizátor:

České centrum

Datum: 9.4.2019 12:37:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala