Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.4.2010 - 8.5.2010

JOSEF HNÍZDIL / NÁVRAT K MALBĚ

Výstava malíře Josefa Hnízdila se v současnosti, kdy se v celosvětovém měřítku do popředí prosazují jiné formy výtvarného umění, pokouší o návrat ke klasické malbě.

„Moje snažení se opírá o víru, že přestože nová média a nové technologie otevírají nové možnosti a posunují horizont vizuálního projevu jiným směrem, není možno nahradit klasickou malbu coby intimní bezprostřední a jedinečný projev umění...“ řekl o své práci Josef Hnízdil. 

V Českém centru Praha Josef Hnízdil vůbec poprvé v Praze představí obrazy ze své rané tvorby, z období let 1966 – 1970. K vidění budou i pozdější práce až po současnost, včetně maleb lebek, kterými se proslavil nejvíce.

Josef Hnízdil dodává: „Téma mé tvorby je více než čtyřicet let konzistentní. Lze je zúžit do pojmu život a smrt. Forma se mění, obsah zůstává. Některé obrazy mají příběh, jiné ne. Vždy volím přímé výtvarné pojetí bez literárních prvků. Vyhýbám se banální a bezobsažné rovině tak příznačné pro postmodernu, stejně jako patetickému projevu. Malba obrazů je pro mne životním krédem.“

Vernisáž výstavy zahájí PhDr. Jan Kříž, který k retrospektivě Josefa Hnízdila řekl: „Výstavě opět dominují dva velkoformátové obrazy s motivem lidské lebky. V tomto případě jsou však nově ozdobeny slušivým dámským kloboučkem. Někteří v podobě lebky zjišťují i fyziognomické rysy známé osobnosti. Je to možná snaha zeživotnit pozůstatky člověka, snad výraz vzdoru života tváří v tvář smrti. Nebo dneškem aktualizovaný, bizarní sarkasmus tradičních figur Marnosti, jak to známe z církevního umění. Starší lebky vykazovaly vážnost duchovního symbolu, jakýsi mrazivý patos dávného mýtu, kdy lebka byla příměrem nebeské klenby, duchovní transcendence. V nových obrazech je to žánr, postmoderní relativismus hodnot. Velkorysost ovšem zůstala ve svrchované malířské dikci. Konec konců jde o návrat k malbě, jak potvrdí sám autor.“

Josef Hnízdil (1952) pochází z Turnova. V roce 1974 emigroval do Francie, kde strávil rok na pařížské Akademii des Beaux Art. Poté odešel do New Yorku, kde žil a pracoval do začátku devadesátých let, kdy se natrvalo vrátil do České republiky. V New Yorku vystavoval kromě avantgardních galerií v East Village i v prestižním Soho Center for Visual Artists. Josef Hnízdil vystavuje v Čechách i v zahraničí, jeho dílo je zastoupeno v četných soukromých sbírkách po celém světě. Je členem výtvarného spolku Mánes.Místo konání:

Datum:

Od: 15.4.2010
Do: 8.5.2010

Organizátor:

České centrum

Datum: 6.1.2010 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala