Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.6.2017 - 30.6.2017

AKATHE TE BESHEN | JSME TU, ABYCHOM TU ZŮSTALI

Výstava GALERIE KAI DIKHAS: AKATHE TE BESHEN | HERE WE STAY | JSME TU, ABYCHOM TU ZŮSTALI bude k vidění v Galerii Českých center od 1. do 30. června 2017.

 

 

AKATHE TE BESHEN | JSME TU, ABYCHOM TU ZŮSTALI:

SOUČASNÉ UMĚNÍ ROMŮ A SINTŮ V EVROPĚ

V průběhu posledních deseti let se objevilo nové hnutí Sintů a Romů v Evropě. Nechtějí již nadále žít skrytě, chtějí se odkrýt a prožívat svou náležitost k menšině a současné společnosti ve svých domovinách a Evropské unii zároveň. Chtějí vyjádřit své pocity a myšlenky skrze umění, chtějí je sdílet s širším obecenstvem, chtějí se účastnit na kulturním diskursu společnosti.

Umění je vždy osobním vyjádřením vlastních zkušeností a biografie. V případě, že člověk patří k největší minoritě v Evropě, to většinou znamená zkušenost s diskriminací a rasismem. Za těchto okolností být Romem znamená, že je částečně těžké se diferencovat od náhledu na svět svého etnika. Z postavení minority lze jasně vidět pravou tvář naší dnešní Evropy.

Jako umělec chcete, aby si vás lidé pamatovali skrze vaše umění. A pokud někdo namítá, že současný úspěch umění Sintů a Romů je jen módní vlnou, stejně jako mnohé ostatní ve světě umění, umělci a jejich díla dokazují, že jde o příběh, který teprve nabírá na obrátkách. Tím uměním je tady zůstat.

Když lidé a média mluví o Sintech a Romech, jen výjimečně mluví se samotnými Romy. Jako obvykle, otázka se chápe jako problém někde jinde. Sintové a Romové jsou považování za věčné tuláky, často se zmiňuje také jejich indický původ, ve skutečni jsou ale součástí naší společnosti více než šest set let. Jsou součástí Evropy stejně jako kteříkoliv jiní lidé. Jsou tu, aby tu zůstali.

Perzekuce Sintů a Romů byla v minulosti tak násilná, že měla za cíl úplné vyhlazení. Diskriminace a vyloučení jsou pochmurnou každodenní realitou Romů v dnešní Evropě. Navzdory tomu výstava ukazuje barevný a pestrý obraz jejich příspěvku k obrazu naší dnešní Evropy – a to dokazuje, že nacisté neuspěli – Romové jsou tu, aby tu zůstali.

Výstava je organizována ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze v rámci projektu RomArchive

 

  

 

AKATE TE BESHEN | HERE TO STAY | JSME TU, ABYCHOM TADY ZŮSTALI je putovní výstava, která přetrvává v paměti diváků. Přináší unikátní výběr děl současných evropských umělců, kteří jsou Romové, Sintové, Gitanos nebo Travelleři. Umělci se stávají autory vlastní identity a podílí se na demonstraci současného obrazu Romů. Ukazují, že neexistuje jeden lidský nebo romský problém, ale mnohočetnost příležitostí, talentů, druhů umění a barev. Nechává diváka získat vhled do společnosti změny a dává mu citlivou, ale silnou nabídku demokratické a méně násilné budoucnosti.

 

  

Kurátor výstavy: Moritz Pankok

Vystavující umělci: Damian & Delaine Le Bas, Nino Nihad Pusija, Alfred Ullrich, Lita Cabellut, Gabi Jiménez, Kálman Várády, George Vasilescu, Ceija Stojka, Manolo Gomez, Imrich Tomas, Daniel Baker, Tamara Moysez, André Jenö Raatzsch e.a.

Výstavu prezentuje Galerie Kai Dikhas, první galerie vystavující umění Sintů a Romů v Evropě, sídlící v Berlíně, která spolupracuje s uměleckými institucemi napříč kontinentem. Výstava putuje a neustále se mění, roste a adoptuje další díla na své cestě, která začala v Německu a prošla již Paříží a Madridem, přijíždí do Prahy na Světový romský festival Khamoro 2017. Ve své misi měnit obraz lidstva bude pokračovat ve Španělské Granadě.

Vernisáž výstavy: 1. 6. 2017 od 19.00 s hudebním doprovodem Mário Bihári & Bachtale Apsa

Doprovodný program: 2. 6. 2017 od 15.00 prezentace digitální platformy RomArchive, ojedinělého projektu mapujícího bohatství romské kultury a historie. RomArchive má za cíl obeznámit veřejnost s romskou kulturou a upozornit na její přínos Evropě. Jeho poradní sbor je sestaven z umělců, vědců, aktivistů a reprezentantů mezinárodních romských organizací, kteří pracují v oblasti umění, kultury a vědeckého výzkumu.  RomArchive je první komplexní digitální archiv romského umění a jeho cílem je ukázat neodmyslitelný příspěvek romských občanů evropské kultuře. Za tímto účelem bude sestavena sbírka uměleckých děl různých formátů a také historické dokumenty a vědecké texty. Bohatství romské umělecké a kulturní produkce se tak stane lépe viditelným – staletí staré, stále živé a rozmanité až do dnešního dne, těsně protkané s bohatstvím evropským jako jeden celek. 

Prezentace RomArchive je financována ze zdrojů German Federal Cultural Foundation a realizována ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze.Výstava se koná v rámci doprovodného programu romského festivalu KHAMORO, který je největším a nejznámějším profesionálním romským festivalem na celém světě, který v Praze pořádá organizace Slovo již od roku 1999. Festival pravidelně nabízí jedinečné koncerty romských kapel z celého světa, výstavy, filmové projekce, taneční workshopy i odborné semináře a konference. V posledních letech Khamoro navštěvuje ročně přibližně 8500 lidí z České republiky i zahraničí. Jádrem celého festivalu je bezpochyby romská hudba, která představuje významnou součást celosvětového kulturního dědictví. Více o letošním ročníku festivalu se dočtete na jeho oficiálních stránkách.

Místo konání:

Galerie Českých center | Rytířská 31, 110 00 Praha 1, Česká republika

Datum:

Od: 2.6.2017
Do: 30.6.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 1.6.2017 10:08:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala