Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.5.2009 18:00 - 0:00

NOC LITERATURY 2009

13. května 2009 proběhne v Praze třetí ročník projektu Českých center Noc literatury. Záměrem projektu je netradičním způsobem přiblížit současnou evropskou literaturu.

Intimitu, kterou proces čtení tradičně charakterizuje, nahradí během Noci literatury nevšední zážitek z veřejného čtení, který podtrhne spojení zajímavého textu, jedinečné prezentace a často velmi originálního místa.

Noc literatury 09 v Praze organizují Česká centra nově ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union of National Institutes for Culture), které bylo ustanoveno v březnu 2008 a jehož členy jsou v současné chvíli kulturní instituty šestnácti evropských zemí. Do projektu se zapojilo dvanáct z nich, a byla tak podpořena  přínosná a v mnoha směrech inspirativní spolupráce mezi kulturními instituty reprezentujícími v Praze: Belgii – Vlámské zastoupení, Českou republiku, Francii, Itálii, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko a Velkou Británii. Každá ze zemí představí v rámci Noci literatury 09 dílo jednoho svého současného autora. Projekt získal statut doprovodné akce v rámci českého předsednictví EU v první polovině roku 2009 a zajímavou a netradiční dramaturgií se přihlásil i k hlavnímu tématu Evropského roku tvořivosti a inovací 2009.

Na rozdíl od předchozích ročníků překročí projekt Noc literatury 09 poprvé hranice Prahy a České republiky. Zatímco se pražské publikum bude seznamovat s tvorbou současných evropských autorů, v zahraničí bude prostřednictvím sítě Českých center v mnoha různých zajímavých formách představena česká literatura.

V Londýně se, stejně jako v Praze, projekt uskuteční ve spolupráci se sdružením kulturních institutů zemí Evropské unie - EUNIC. Na pozvání Českého centra Londýn se v British Library sejdou spisovatelé ze šesti evropských zemí, aby četli ukázky ze své tvorby a diskutovali o evropské literatuře, její budoucnosti a významu překladů a multilingualismu. Autoři budou uváděni významnými kulturními osobnostmi ze svých zemí (ředitelé muzeí, knihoven, autoři, novináři, herci apod.) Českou republiku zastoupí kniha Petry Hůlové Paměť mojí babičce (All that Belongs to Me, transl. A. Zucker, Northwestern University Press, 2009), kterou představí ředitelka knihovny v The Royal Insitute of British Architects Irena Murray Žantovská.

Noc literatury pořádaná Českým centrem v Bratislavě se nejvíce přiblíží formátu pražské akce. Na šesti atraktivních místech Bratislavy bude představena tvorba současných českých autorů. Známé osobnosti slovenské kulturní scény přečtou ukázky z děl Jana Balabána, Václava Hraběte, Radky Denemarkové, Petry Soukupové, Jáchyma Topola či Tomáše Zmeškala. V Českém centru Berlín proběhne ve stejný den veřejné čtení z díla Miloše Urbana. Literární večer se bude konat v knihovně v podkroví domu, ve kterém České centrum sídlí. Jde o největší knihovnu české literatury v Německu nacházející se na unikátním místě střetávání kultur východní a západní Evropy, v Czech-Pointu na Checkpoint Charlie.

České centrum Stockholm se zaměří na cestopisnou literaturu mapující cesty Čechů do všech koutů světa, České centrum Vídeň zase nabídne publiku ukázky z děl pěti českých autorů – Jiřího Gruši, Václava Havla, Milana Kundery, Ivana Klímy a Bohumila Hrabala. Nocí literatury vyvrcholí Dny české literatury, které pořádají České centrum Moskva ve dnech 11. 5. – 13. 5. 2009. Během komponovaného večera zazní překlady fejetonů Ludvíka Vaculíka v podání vítězů překladatelské soutěže z řad ruských vysokoškolských studentů bohemistiky.  České centrum Varšava představí v rámci projektu Noc literatury 09 tvorbu několika českých autorů, jejichž dílo vyšlo ve Wroclavském nakladatelství GoodBooks. Patří mezi ně například Michal Viewegh, Halina Pawlowská, Petr Šabach, Iva Pekárková, Eva Hauserová, Daniela Fischerová, Irena Dousková, Věra Nosková či Ivan Klíma. Do projektu Noc literatury 09 se dále zapojí Česká centra – Drážďany, Košice, Mnichov, Paříž a Sofie.

Místo konání:

Datum:

13.5.2009 18:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 28.1.2009 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala