Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

10.12.2014 17:30 - 19:30

O ARCHITEKTUŘE VÍC! No.4 / VIDITELNÁ MĚSTA

Diskuse o rozvoji měst, ve kterých se dobře žije. Diskuse se zúčastní dánský architekt Bo Christiansen, který se věnuje otázkám udržitelné společnosti. Moderuje Marcela Steinbachová.

Jaký je vývoj měst, která se pravidelně umisťují na předních příčkách mezinárodního hodnocení kvality života? V čem jsou tato města výjimečná a jaké mají vize? Jakou inspiraci lze přenést k nám a kde jsou naše rezervy?

Účast v debatě přislíbil kodaňský architekt Bo Christiansen, architekt a spolutvůrce Pražských stavebních předpisů Pavel Hnilička, zástupce sdružení Automat Vit Masare a architektka a nová radní za Prahu 7 Kateřina Vídenová.

Bo Christiansen je architekt z Kodaně, studoval na Královské dánské akademii uměnía na Washingtonské univerzitě. Od roku 2004 pracuje pro společnost Scaledenmark,která se věnuje otázkám udržitelné společnosti, přednáší na Dánském institutu prostudium v zahraničí. Spolupracuje mimo jiné s těmito organizacemi Scaledenmark a Guiding Architects.

 Marek Kopetz ze sdružení Letná sobě.

Pavel Hnilička studoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v letech 1993–2000 u prof. Ladislava Lábuse a prof. Aleny Šrámkové. V roce 2002–2003 absolvoval postgraduální studium na ETH Zürich u prof. Dietmara Eberleho. Pracoval v ateliéru 4DS v letech 1998–1999 a v atelieru prof. Pavla Zvěřiny v letech 1999–2002. Od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. V letech 2006–2009 spolupracoval s Ondřejem Císlerem. Od roku 2003 spolupracuje s ateliérem Baumschlager Eberle na projektech v Praze. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí. Je autorem knihy „Sídelní kaše – Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů“ (1. vydání 2005, 2. vydání 2012). V letech 2007–2010 vyučoval na FA ČVUT na ústavu urbanismu. Od roku 2012 pracuje pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy na pražských stavebních předpisech jako vedoucí pracovní skupiny.

Vít Masare je čelní představitel a mluvčí pražské iniciativy Auto*Mat, která se zaměřuje na zlepšování kvality života ve městě. Od založení v roce 2003 se Auto*Mat rozvinul v širokou síť spolupracovníků, kteří se zabývají tématy udržitelné městské dopravy, aktivace a zapojování komunit do správy města, otevřených radnic a městského rozvoje. Škála aktivit Auto*Matu v roce 2014 čítá od vzdělávacích aktivit přes rozsáhlé sousedské slavnosti sloužící jako nástroj k místní občanské participaci, či kampaně na podporu využití cyklodopravy ve městech až po kritickou expertní práci a politický watchdog. Vít Masare vystudoval Mezinárodní a teritoriální studia a následně Bezpečnostní studia na FSV UK. V rámci studia jej ovlivnila roční stáž na škole Sciences Po v Rennes, opakovaně jednom z měst s nejvyšší kvalitou života ve Francii.

Marcela Steinbachová (*1975) je jedna z mála architektek mladší generace. Kromě vlastní architektonické praxe v ateliéru Skupina se zabývá propagací architektury. V roce 2001 založila nezávislé občanské sdružení Kruh, které mimo jiné organizuje celorepublikový svátek Den architektury. Vyučovala na Akademii výtvarných umění Praha na Škole architektury jako odborná asistentka profesora, v současnosti též působí jako odborný redaktor dvouměsíčníku o architektuře ERA21. K jejím realizacím patří např. Centrum Franze Kafky, které navrhla společně s americkým architektem Stevenem Hollem, řešení dostavby statku ve švýcarském Mohren, řešení stálé expozice Dopravní haly Národního technického muzea a úpravy pražských kin Světozor a Aero a divadla v Ostravě. Více informací naleznete na těchto odkazech: www.skupina.org, www.kruh.infowww.denarchitektury.cz.

 

Ve spolupráci s architektonickým časopisem

---

Foto: Ørestad u Kodaně
Zdroj: Wikipedia 
Místo konání:

Datum:

10.12.2014 17:30 - 19:30

Organizátor:

České centrum

Datum: 8.9.2014 13:40:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala