Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.6.2011 - 24.6.2011

PŘESAHY / PRAŽSKÉ QUADRIENNALE / VÝSTAVA

Výstavou PŘESAHY se letos připojíme k 12. ročníku Pražského Quadriennale, nejrozsáhlejší a nejvýznamnější mezinárodní soutěžní přehlídky scénografie a divadelní architektury.

"Pražské Quadriennale v roce 2011 bude zkoumat to nejlepší v současné scénografii. Pohlédne na scénografii jako na obor, který se nachází mezi výtvarným a divadelním uměním, jako na obor, který účinně těží z obou světů, a vytvoří tak mezi nimi dialog. Dialog, jenž bývá často opomíjen.

Divadlo posledních desetiletí odvážně zápasí se smrtí postavy, se smrtí příběhu a s mnoha dalšími „úmrtími”. Výtvarní umělci zároveň čerpají z divadelních rysů – z fenoménu scénické akce, z dočasnosti, prostředí, přítomnosti publika - aby vytvářeli nové formy a žánry. Scénografové, výtvarní umělci bývají v podobných zápasech těmi nejdůležitějšími pomocníky. Mnoho nejlepších divadelních inscenací současnosti je postaveno na výrazné vizuálnosti. Není bez zajímavosti, že nejpozoruhodnější divadelníci jsou dnes zároveň též umělci prostoru, zatímco mnozí významní výtvarníci vědomě pracují s principem inscenování, představení. " vysvětluje Sodja Zupanc Lotker, umělecká ředitelka PQ 2011

Výstava PŘESAHY ukazuje vliv mezioborového působení na výsledné dílo v tvorbě významných českých současných umělců. Přináší díla scénografických tvůrců pro prostor mimo divadlo a naopak díla tvůrců mimodivadelních pro scénografii. Teoretická rovina setkávání oborů a vzájemné využívání jejich principů je běžná. Tato výstava ukazuje naopak díla, kdy se autor v praxi pustil na pole pro něj neznámé, kdy dobrovolně opouští prostor svého oboru a zpracovává prostor oboru nového. Zastoupeny jsou obory architektura, fotografie, móda, hudba, sochařství, multimédia, komiks a divadlo.

Tvůrčí přesahy vnímám jako důležitou součást umělecké tvorby. Zkusit jinou disciplínu je výjimečná příležitost, ve které si může umělec ověřit své schopnosti. Je výzvou i inspirací. Překračovat sebe sama je nezbytné pro obohacení tvůrcova myšlení a osobnosti, pro vzájemnou výměnu energií, technologií a způsobu tvorby. Vydat se novým směrem také znamená příležitost k setkávání lidí, kteří by se jinak neměli šanci setkat“, říká kurátorka a organizátorka výstavy Lucie Loosová.

Na výstavě budou prezentována díla a přesahy následujících umělců: Erika Bornová, Šimon Caban, Daniel Fikejz, Iška Fišárková, Petr Jedinák, Martin Kermes, Petr Kolínský, Jan P. Muchow, Albert Pražák, Liběna Rochová, Simona Rybáková, Roman Sejkot, Vladimír Soukenka.

Partneři výstavy: Cafe Imperial, DITHERM, Divinis, Frigosped, Fuji, Jean la Taupe, Macroworld, Maxreal, Mibcon, Nikon, Philips, Porsche Hradec Králové, Saty

Mediální partneři: Stavební fórum, Tiscali

DOPROVODNÝ PROGRAM:

20. 6. 2011, 18:30 / Neformální setkání s kurátorkou a autory výstavy

21. 6. 2011, 10:00 - 17:00 / Kreativní hry s uměním: Výtvarná dílna připravená ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy.

22. 6. 2011, 18:30 / Salon Ljuby Fuchs: Hosté debaty: shakespearolog a překladatel Martin Hilský, kurátorka výstavy Lucie Loosová a ředitelka Českého centra Jolana Součková

23. 6. 2011, 18:30 / Literatura s dialogem: Literární salon Zdenka Pavelky. Beseda s Davidem Jařabem a slavnostní uvedení knihy Český divadelní kostým.

VSTUP ZDARMA!

Místo konání:

Datum:

Od: 17.6.2011
Do: 24.6.2011

Organizátor:

České centrum

Datum: 20.10.2010 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala