Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.9.2012 - 29.9.2012

BIENÁLE V KUFRU

Putovní výstava připravená Moravskou galerií v Brně a Českými centry připomíná význam a úspěchy padesátileté historie Mezinárodního bienále grafického designu v Brně.

Moravská galerie v Brně připravila společně s Českým centrem v Praze putovní výstavu Bienále v kufru, která chce v rámci aktuálního 25. mezinárodního bienále grafického designu Brno připomenout jeho zásadní vliv na rozvoj vizuální kultury u nás i v zahraničí v průběhu uplynulých pěti desetiletí. Výstava představí práce od legend českého i světového grafického designu s přesahy do oblasti volného umění a nových médií. Prostřednictvím originálních plakátů, knih, dokumentačního materiálu – katalogů, sborníků a audiovizuálních nahrávek se návštěvníci seznámí s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími tvůrčími počiny prezentovanými na Bienále Brno od jeho počátku v roce 1964 až do současnosti.

„Název výstavy Bienále v kufru je postmoderní citací slavného Duchampova kufru, který si Bienále Brno nepřisvojilo náhodou: na výjimečnou výstavu Umění a reklama Josepha Beuyse, uspořádanou ve spolupráci s vídeňským galeristou Juliem Hummelem v rámci bienálového výstavního cyklu na téma oscilace vztahů mezi volným uměním a reklamou v roce 1998, navázali pořadatelé o dva roky později při Bienále Brno 2000 neméně úspěšnou přehlídkou tvorby Marcela Duchampa z Hummelovy sbírky moderního umění. Citací Duchampových Krabic v kufru [Boîte-en-valise nebo Box in a Suitcase], které autor vytvářel opakovaně v různých modifikacích v letech 1935–1940 a 1958–1968 jako vlastní miniaturizované Duchampovo muzeum, se výstava Bienále v kufru transformuje v mobilní bienálové muzeum, jehož variabilní náplň, uloženou v nezbytném v kufru, lze obměňovat podle každé konkrétní destinace během následného putování projektu světem pod záštitou Českých center, tak jako i Marcel Duchamp obměňoval náplň svých uměleckých Krabic v kufru.

Náplní Bienále v kufru jsou vzácná originální i miniaturizovaná ikonická díla, faksimile, tištěné, fotografické, ale i filmové a digitální dokumenty. Poskytují výpověď o Bienále Brno jako jedné z prvních periodických výstav ve světě, založené v roce 1963. Od prvního Bienále Brno v roce 1964, které bylo ještě národní přehlídkou propagační grafiky a plakátu, získala akce záhy v liberální atmosféře šedesátých let mezinárodní renomé, které si díky organizační strategii zakladatelů Jana Rajlicha st. a Jiřího Hlušičky a odvaze pozdějších inovátorů Aleše Najbrta, Tomáše Machka a Alana Záruby zachovala dodnes. Patří nyní stejně jako v době svého vzniku k nejprestižnějším výstavám umění a designu, na níž se utvářejí a konfrontují současné umělecké trendy ve vizuální komunikaci, designu a médiích. Bienále Brno je v evropském muzejním prostoru a v současném světě grafického designu úspěšnou značkou, kterou se pod vedením Marka Pokorného, stojícího v čele Moravské galerie v Brně od roku 2004, a realizačního týmu Moravské galerie v Brně vedeného Mirkou Pluháčkovou, organizační tajemnice BB od roku 1983, daří úspěšně rozvíjet a radikálně inovovat.“ Marta Sylvestrová, kurátorka Bienále Brno a sbírky grafického designu MG

Autory ideového konceptu jsou Radim Peško, současný předseda organizačního výboru Bienále Brno, Adam Macháček a Tomáš Celizna, noví členové předsednictva organizačního výboru, výrazně se na něm podílel i Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně a Bienále Brno. Jeho reálnou podobu připravila Marta Sylvestrová, kurátorka sbírky grafického designu MG, která je s Bienále Brno spojena od roku 1978.

Ilustrační foto: Bienále Brno 2012, Pohled do výstavy Dvě nebo tři věci, co vím o Provo. Foto: archiv MG

Exponáty a autoři zastoupení na výstavě

Na výstavě bude k vidění více než sto exponátů ze sbírek Moravské galerie v Brně, které byly získány prostřednictvím bienálových soutěží a výstav. Autoři děl patří k legendám českého a světového grafického designu. Jejich práce se zapsaly do všeobecného povědomí jako vizuální ikony své doby, kterou prostřednictvím graficky působivých „slov a obrazů“ přesvědčivě evokují. Výstava prezentuje vedle historických exponátů též práce českých grafických designérů, kteří stáli ve vedení bienále, podíleli se na jeho organizaci a spoluvytvářeli jeho vizuální identitu.

Výběr autorů zastoupených na výstavě: Saul Bass, Roman Cieślewicz, Wim Crouwel, Salvador Dalí, Max Ernst, Alan Fletcher, Adrian Frutiger, Shigeo Fukuda, Milton Glaser, Ivan Chermayeff, Seymour Chwast, Mitsuo Katsui, Herb Lubalin, Abbott Miller, Paula Scher, Ladislav Sutnar, Josef Týfa, Victor Vasarely, Andy Warhol, Tadanori Yokoo, Hermann Zapf, Andy Altmann, Ruedi Baur, Julia Hasting, Stefan Sagmeister, Ralph Schraivogel, Martin Woodtli.

S historií Bienále Brno jsou spojeni: Josef Flejšar, Robert V. Novák, Jan Solpera, Jaroslav Sůra, Rostislav Vaněk, Jan Rajlich st., Aleš Najbrt, Tomáš Machek, Alan Záruba a mnozí další.

Koncepční řešení a vizuální tvář letošního ročníku Bienále Brno vytvářejí: Radim Peško, Adam Macháček, Tomáš Celizna, Adéla Svobodová, Tereza Hejmová, Pauline Kerleroux, Jerry a Anna Kozovi, Karel Haloun, Jan Čumlivski, Květa Pacovská ad.

Více informací o Bienále ZDE.

 

Místo konání:

Datum:

Od: 6.9.2012
Do: 29.9.2012

Organizátor:

České centrum

Datum: 20.4.2012 10:09:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala