Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.5.2018 18:00 - 13.6.2018 18:00

Rasová diagnóza: Cikán

Zveme Vás na zajímavou výstavu v rámci festivalu KHAMORO, která probíhá od 29. května do 14. června 2018 v Galerii Českých center.

 

Výstava Rasová diagnóza: Cikán

Výstava Dokumentačního a kulturního centra německých Sintů a Romů se soustředí na genocidu těchto skupin, a to od počátečního omezování základních práv Národní socialistickou stranou až po jejich systematickou likvidaci v nacisty okupované Evropě.

O pojmech "Sintové" a "Romové"

Sintové a Romové se usídlili v zemích dnešní Evropy již před staletími. Pojem "Sintové" označuje příslušníky etnické menšiny, jež se usadila v Německu a v sousedních zemích před počátkem 15. století. Pojem "Romové" odkazuje na etnickou menšinu, která od středověku žije ve východní a jihovýchodní Evropě. Mimo území německy hovořících zemí je pojem "Romové" rovněž užíván jako kolektivní označení pro tuto etnickou menšinu jako celek. 

Zavedení sebe-označujících výrazů "Sintové" a "Romové" ve veřejné diskusi bylo stěžejní pro občanskoprávní hnutí, které vzniklo ve Spolkové republice Německo koncem 70. let 20. století. Jeho cílem bylo rovněž dosáhnout toho, aby si lidé uvědomili strukturu předsudků a mechanismů vyloučení, které jsou vnitřně zakořeněny ve stereotypním vnímání "cikána". 

Nacistická genocida Sintů a Romů a dlouhý boj za uznání

Jakýkoli pokus popsat historii Sintů a Romů naráží na zásaní problém spočívající v tom, že veškeré zdroje, které nám jsou předávány, jsou již tradičně jednostranné. Téměř všechna zachovaná svědectví odrážejí předpojatý a pohrdavý pohled přijímaný většinou společnosti. Tradiční obrazy "cikána" se odehrávají v rámci spektra sahajícího od stigmatizace k romantické idealizaci. 

V průběhu své společenské emancipace se Sintové a Romové bránili síle postoje většinové společnosti svým vlastním postojem a svou vlastní historií. Historické soukromé a rodinné fotografie náležející Sintm a Romům jsou tudíž nedílnou součástí této výstavy. Tyto záznamy z první ruky zachycují individualitu a osobnost lidí, a tím zcela zásadně působé jako protivááha "cikánským" klišé, která přetrvávají až do dnešních dnů.

Místo konání:
Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
Datum:

Od: 29.5.2018 18:00
Do: 13.6.2018 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 1.6.2018 12:50:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala