Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.6.2009 - 18.7.2009

ŠTĚPÁNKA STEIN & SALIM ISSA / PORTRÉT

Půlroční předsednický program Českého centra Praha uzavírá autorská výstava čerstvých držitelů ceny Czech Grand Design Štěpánky Stein a Salima Issy.

U všech vystavených fotografií je patrná snaha o překročení hranic klasicky pojímaného portrétu. Děje se tak především díky osobitému stylu, který si oba spolupracující autoři budují a který spojuje prvky módní a stylizované fotografie s výjimečností a jedinečností portrétovaného. 

Nejstarší vystavený soubor portrétů Space Cowboys byl poprvé prezentován v roce 2002 v rámci Stuttgartské výstavy Čeští umělci v Německu. Nadpozemské krásy vesmírných kovbojů je zde dosaženo unifikovanou stylizací, ze které na pozorného diváka tu a tam zapůsobí osobnost  portrétovaného.

Cyklus portrétů pro Národní divadlo vznikal v průběhu divadelní sezóny 2006. V popředí zájmu fotografů stála především snaha o zachycení všech osob, které se podílí na chodu divadla a také prostoru, v němž se odehrává každodenní  divadelní provoz. Dokumentární postup, který pro výstavbu souboru oba spolupracující autoři zvolili, nabízí divákovi komplexní vhled do vnitřního života Národního divadla. Skupinové portréty i portréty jednotlivců jsou spojnicemi mezi přípravou, realizací a výsledkem činností v divadle.

Také o dva roky mladší cyklus fotografií Little Hanoi dalece překračuje hranice klasické módní fotografie ve  prospěch sociálního portrétu. Fotografie k tomuto souboru vznikaly v prostředí největší pražské vietnamské tržnice. Autorům šlo především o to, postihnout její nenapodobitelnou „hanojskou“ atmosféru a také poukázat na roli, kterou u nás vietnamská komunita hraje. Stylizované portréty rodin i jednotlivců zachycují několik generací Vietnamců různých věkových kategorií v jim přirozeném prostředí a pomáhají překonat českou společností pěstované klišé Vietnamec-stánkař. „Bylo pro nás velmi inspirující pracovat v tak specifickém prostředí, které nese zřetelné rysy vietnamského města i s jeho atmosférou. Jako bychom se přesunuli do jiného světa, kterému je Česká republika zcela vzdálená.“ (Štěpánka Stein)

Nejmladším souborem prezentovaným na výstavě Portrét jsou Workers, zosobňující prostředí současných developerských ambicí. Autoři zde zachycují proměnu sociálních podmínek, která zvolna proniká do sociální a imigrantské politiky České republiky. Zatímco 90. léta charakterizoval příliv „stavebních“ dělníků ze Slovenska a Ukrajiny, proudí k nám nyní dělníci z východněji položených zemí bývalého Sovětského svazu.  

 

 

  

Místo konání:

Datum:

Od: 11.6.2009
Do: 18.7.2009

Organizátor:

České centrum

Datum: 1.6.2009 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala