Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.9.2009 - 2.10.2009

TEL AVIV SLAVÍ 100!

Projekt Tel Aviv slaví 100! připomíná stoleté výročí města Tel Aviv. Představuje fotografie Yigala Gawzeho Fragments of a Style a výstavu plakátů Česko-Izraelská identita.

Projekt Tel Aviv slaví 100! připravilo České centrum Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v Praze a s Fakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Výstavy se koná pod záštitou premiéra České republiky Jana Fischera za finančního přispění firmy TEVA Pharmaceuticals CR. Kurátorka projektu Tel Aviv slaví 100! je Martina Zuzaňáková. 

YIGAL GAWZE / FRAGMENTS OF A STYLE

Impulsem ke vzniku fotografií izraelského fotografa Yigala Gawzeho Fragments of a Style byla specifická architektonická estetika jedné z tel-avivských čtvrtí  tzv. Bílého města  (White City). Bílé město je dnes největší městskou čtvrtí postavenou v Internacionálním stylu na světě. Většina budov, jejichž počet se dnes odhaduje na 4000, byla postavena ve 30. letech 20. století německými židovskými architekty, absolventy Bauhausu, kteří byli nuceni po nástupu nacismu emigrovat do Palestiny.

Yigal Gawze na svých fotografiích zachytil fasádní a interiérové detaily staveb stejně jako jednotlivé budovy ve vztahu k celku Bílého města. Pozornost k detailu poukazuje na samou podstatu funkcionalistické architektury, zatímco druhá část fotografií nabízí exkurz do urbanismu výjimečné městské čtvrti. Dynamická kompozice a ostře pojatá perspektiva fotografií Yigala Gawzeho odkazuje k avantgardní fotografii. Autor volí tento postup záměrně s cílem zachytit ducha izraelského modernismu.

Fotograf Yigal Gawze se narodil v roce 1952 v Tel Avivu. Vystudoval architekturu na School of Architecture v Torontu a poté fotografii na École Nationale Supérieure Des Arts Décoratifs v Paříži. Své práce vystavuje po celém světě. Výstava Fragments of a Style se dosud představila v San Franciscu, Chicagu, Torontu, Cordobě a rakouském Eisenstadtu.

ČESKO IZRAELSKÁ IDENTITA

Mezinárodní projekt studentů Fakulty umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Bezalel Academy of Art and Design v Jeruzalémě a Holon Academic Institute of Technology v Tel Avivu.

Výstava Česko-Izraelská identita je výsledkem  několika workshopů, které proběhly střídavě v Izraeli a v Ústí nad Labem. Studenti obou škol  akcentují otázky spojené s mentalitou a charakteristickými znaky jednotlivých zemí. Jejich pohled je ironický a v mnoha případech humorný.

Hledání osobnostní, národní nebo kulturní identity je v současném umění dost frekventované téma. Vlivem globalizace došlo a stále dochází k míšení kultur a postupnému zániku jejich specifických rysů. Globalizace však na druhou stranu generuje obrovské množství nepoznaných možností vzájemného poznávání. 

Je obdivuhodné, že přes velké vzdálenosti a geografickou polohu obou zemí si mladí lidé, byť s humorem, kladou velmi vážné a velmi podobné otázky. Jejich plakáty, zachycující bohatství dvou národních kultur a nabízí jiný, neotřelý pohled.

Místo konání:

Datum:

Od: 9.9.2009
Do: 2.10.2009

Organizátor:

České centrum

Datum: 10.8.2009 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala