Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.5.2017 - 26.5.2017

THE RIO GRANDE DE SUL CONTEMPORARY ART

Výstava výtvarných děl mladých umělců z Rio Grande de Sul, kterou nyní představuje Galerie Českých center v Praze, je první a zatím ojedinělou možností, jak se česká veřejnost může dozvědět více o tomto koutu Brazílie, se kterým ČR poutají historická i kulturní pouta a osobní vazby.

 

Jihobrazilský stát Rio Grande do Sul se stal od druhé poloviny 19. století novým domovem mnoha Evropanů.  Vznikla zde i druhá největší česká krajanská komunita v Brazílii a dodnes se udržuje i silná tradice tzv. bohêmios, což jsou potomci německy mluvících imigrantů z území dnešní České republiky. V Rio Grande do Sul působil například kutnohorský rodák a malíř František Pelíšek, který se stal v roce 1931 předsedou Československého spolku v Portu Alegre, nebo český lingvista a esperantista František Vladimír Lorenz. Dnes je česká přítomnost v Rio Grande de Sul posílena působením Honorárního konzulátu v Porto Alegre, výukou českého jazyka v Porto Alegre a Nova Petrópolis pro téměř dvě stovky zájemců, aktivitami dvou krajanských spolků nebo spoluprací mezi Federální univerzitou v Porto Alegre a ČVUT.

Memorandum o porozumění, které bylo mezi Českou republikou a Rio Grande do Sul podepsáno v roce 2015, se tak stalo přirozeným zastřešením bilaterální historické vazby, na straně druhé na jeho základě došlo k zintenzivnění vzájemných vztahů jak v politické, tak ekonomické i kulturní oblasti.  Necelý rok po podpisu Memoranda se uskutečnila první institucionální a podnikatelská mise státu Rio Grande do Sul do České republiky a na podzim 2017 se připravuje návazná incomingová mise, která se zaměří již na konkrétní témata spolupráce.

Publikum v Rio Grande do Sul mělo v několika málo uplynulých letech řadu příležitostí, jak se seznámit s Českou republikou a její kulturou prostřednictvím kinematografie, dokumentární fotografie, literatury nebo projektů zaměřených na historii naší země.  Jejich realizace byla možná především díky osobnímu angažmá státního tajemníka pro kulturu státu Rio Grande do Sul, pana Victora Huga, ředitele Muzea současného umění v Porto Alegre, pana Paula C. Amarala a honorárního konzula České republiky v Porto Alegre, pana Fernanda Lorenze de Azeveda, kterým za jejich podporu  patří obrovský dík. 

 David Ceccon Bianca Santini


Ubiratan Fernandes Emanuel Monteiro

 

Místo konání:

Václavské nám. 816/49
110 00 Praha
Česká republika

Datum:

Od: 4.5.2017
Do: 26.5.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 4.5.2017 12:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala