Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.3.2009 - 18.4.2009

V PETU TVÁŘE / PĚT LET PET-ARTU A NÁRODNÍ MUZEUM PETLAHVÍ

Výstava V PETU TVÁŘE Veroniky Richterové představuje jeden z fenoménů dnešní doby – všudepřítomné petlahve. Přijďte se přesvědčit, že plastové lahve nepatří jenom do koše!

Výstava s alternativním úhlem pohledu chce upozornit na fenomén dnešní doby – všudypřítomné petlahve. Plastiky sochařky Veroniky Richterové jsou všechny vytvořeny právě z tohoto kontroverzního materiálu. Od roku 2004, kdy vznikla její první plastika z petlahví, nazývá autorka tato díla „PET-ART“. Inspirace těchto děl je neuvěřitelně široká, od námětů z živočišné a rostlinné říše, až po náměty civilního a technického charakteru.

Druhou rovinu výstavy tvoří soubor 17 panelů POCTA PET LAHVI, vytvořených autorskou dvojicí Richterová-Cihlář. Jejich cílem je seznámit diváka poutavou formou se základními fakty týkajícími se petlahví. Každý panel proto obsahuje krátký text na určité téma ( co je PET, způsob výroby petlahví, systém sběru, možnosti opětovného využití, design atd.) K tomu je na panelu vždy postavena do vzájemného vztahu fotografická reprodukce volné plastiky Veroniky Richterové a tzv. „lidového“ petového artefaktu. Termín „lidový PET“používají autoři k označení nejrůznějších rukodělných výrobků z petlahví, které často mají čistě praktický účel. Tyto projevy typického českého kutilství a lidové vynalézavosti oba autoři dlouhodobě mapují.

Poslední složku výstavy je unikátní sbírka petlahví, NÁRODNÍ MUZEUM PETLAHVÍ, které obsahuje přes 1 500 kusů systematicky uspořádaných vzorků, jak domácích tak zahraničních. Divák zde pozná neuvěřitelně bohatou škálu barev a tvarů a může se názorně seznámit s vývojem designu v tomto odvětví.

 

Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 18.3.2009
Do: 18.4.2009

Organizátor:

České centrum

Datum: 17.3.2009 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala