Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.1.2009 - 18.7.2009

VE ZNAMENÍ ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ

České centrum Praha se zapojilo do série akcí, které během prvního pololetí roku 2009 prezentovaly Českou republiku během našeho Předsednictví v Evropské unii.

Na toto období jsme pro vás připravili celkem šest atraktivních výstav. Zde nabízíme jejich přehled:

PORTRÉT by Stein & Issa / 11. 6. – 18. 7. 2009 

Spolupracující autorská dvojice fotografů Štěpánka Stein a Salim Issa se ve své tvorbě zaměřuje především na subjektivní dokument, portrét, módní a reklamní fotografii a fotografii prací českých architektů a designérů.

Výstava Portrét je výběrem ze čtyř větších fotografických souborů Space Cowboys (2002), Národní divadlo (2006), Little Hanoi (2008) a Workers (2009).

U všech vystavených fotografií je patrná snaha o překročení hranic klasicky pojímaného portrétu. Děje se tak především díky osobitému stylu, který si oba spolupracující autoři budují a který spojuje prvky módní a stylizované fotografie s výjimečností a jedinečností portrétovaného.

Nejstarší vystavený soubor portrétů Space Cowboys byl poprvé prezentován v roce 2002 v rámci Stuttgartské výstavy Čeští umělci v Německu. Nadpozemské krásy vesmírných kovbojů je zde dosaženo unifikovanou stylizací, ze které na pozorného diváka tu a tam zapůsobí osobnost portrétovaného.

Cyklus portrétů pro Národní divadlo vznikal v průběhu divadelní sezóny 2006. V popředí zájmu fotografů stála především snaha o zachycení všech osob, které se podílí na chodu divadla a také prostoru, v němž se odehrává každodenní  divadelní provoz. Dokumentární postup, který pro výstavbu souboru oba spolupracující autoři zvolili, nabízí divákovi komplexní vhled do vnitřního života Národního divadla. Skupinové portréty i portréty jednotlivců jsou spojnicemi mezi přípravou, realizací a výsledkem činností v divadle.

Také o dva roky mladší cyklus fotografií Little Hanoi dalece překračuje hranice klasické módní fotografie ve  prospěch sociálního portrétu. Fotografie k tomuto souboru vznikaly v prostředí největší pražské vietnamské tržnice. Autorům šlo především o to, postihnout její nenapodobitelnou „hanojskou“ atmosféru a také poukázat na roli, kterou u nás vietnamská komunita hraje. Stylizované portréty rodin i jednotlivců zachycují několik generací Vietnamců různých věkových kategorií v jim přirozeném prostředí a pomáhají překonat českou společností pěstované klišé Vietnamec-stánkař. „Bylo pro nás velmi inspirující pracovat v tak specifickém prostředí, které nese zřetelné rysy vietnamského města i s jeho atmosférou. Jako bychom se přesunuli do jiného světa, kterému je česká republika zcela vzdálená.“ (Štěpánka Stein)

Nejmladším souborem prezentovaným na výstavě Portrét jsou Workers, zosobňující prostředí současných developerských ambicí. Autoři zde zachycují proměnu sociálních podmínek, která zvolna proniká do sociální a imigrantské politiky České republiky. Zatímco 90. léta charakterizoval příliv „stavebních“ dělníků ze Slovenska a Ukrajiny, proudí k nám nyní dělníci z východněji položených zemí bývalého Sovětského svazu.

VŽDY PŘIPRAVEN! DISKOTÉKA PETRA SÍSE / 7.  – 30. 5. 2009

Putovní dokumentární výstava ke knize ZEĎ/ JAK JSEM VYRŮSTAL ZA ŽELEZNOU OPONOU výtvarníka, filmaře a autora knih pro děti i pro dospělé Petra Síse byla instalovaná v replikách skutečných pouličních nástěnek, které sloužily jako agitace komunistické propagandy před rokem 1989. Originální kresby, ilustrace a objekty doprovázejí autentické artefakty z 50. až 80. let (od pionýrského šátku až po úlomek z Berlínské zdi). V deseti speciálních vitrínách přináší výstava umělecky zajímavou a působivou výpověď na téma Jak jsme vyrůstali a žili za železnou oponou.

Po předchozích zastávkách v Římě, Mnichově, Košicích a Vídni se výstava představila také v Českém centru Praha, kde byla rozšířena o další exponáty, dobový pokojík se čtenářským klubem a juke-boxem, Sísovy filmové plakáty a hudební nástroje. Program byl doplněn o filmové projekce autorových animovaných filmů.

PĚT STATEČNÝCH FAMÁKŮ / 22. 4. – 2. 5. 2009

Nevšední výstava českých režisérů, výtvarníků a tvůrců animovaných filmů Michala Žabky, Václava Švankmajera, Noro Držiaka, Jana Bubeníčka a Davida Súkupa byla určena dětem i dospělým.

Pětici režisérů Michala Žabku, Václava Švankmajera, Noro Držiaka, Jana Bubeníčka a Davida Súkupa spojuje studium na katedře animované tvorby pražské FAMU. Výstava Pět statečných famáků je určena jak dětem, tak dospělým a její součástí jsou loutky, kulisy, kostýmy, rekvizity a výtvarné návrhy. Výsledná koláž je doplněna o fotografie z filmů, ze zákulisí jejich natáčení a filmovou projekcí.

Výstava vznikla v produkci Českých center a byla mimo jiné představena v New Yorku a v Lodži. Po krátké zastávce v Českém centru Praha, kde proběhla od 21. dubna do 2. května, putovala výstava do Bukurešti, Budapešti, Košic, Vídně, Paříže a do Sofie.

V PETU TVÁŘE / PĚT LET PET-ARTU A NÁRODNÍ MUZEUM PETLAHVÍ / 18. 3. – 18. 4. 2009

Výstava s alternativním úhlem pohledu představila jeden z fenoménů dnešní doby – všudypřítomné petlahve. 

Sochařka Veronika Richterová přetváří již pátým rokem jejich tradiční design do umělecké podoby, kterou nazývá PET-ART. Inspirace „pet-artových“ děl je neuvěřitelně široká, od námětů z živočišné a rostlinné říše, až po náměty civilního a technického charakteru.

Výstava současně ilustrovala, prostřednictvím instalace Národního muzea petlahví, unikátní sbírku petlahví, která obsahuje přes 1500 kusů systematicky uspořádaných domácích i zahraničních vzorků. Součástí expozice byla také didaktická výstava POCTA PET LAHVI (společný projekt s Michalem Cihlářem pro Ministerstvo zahraničních věcí).

FOLKLOR PARTY / 6. 2. – 13. 3. 2009

Atributy tradiční lidové kultury byly během 20. století vlivem sílícího globalizačního tlaku vytlačeny na periferii zájmu moderního člověka a ve velkých městech, jakými je například Praha, by dnes osoba oblečená v kroji působila značně nepatřičně. Mainstream lidové kultuře nedává šanci a zdá se, že tzv. vysoká kultura akceptuje pouze folklorismy zahalené v postmoderním hávu.

Výstava Folklor Party mapouje cestu lidového umění ze skanzenu do města a zjišťuje, zda je folklór z dnešního pohledu pouhým reziduem minulosti nebo disponuje stejnou energií, jakou lze nalézt například v projevech současných subkultur nebo moderním designu nábytku, textilií a keramiky.

Na okrajovou roli folkloru poukazuje na výstavě úvodní instalace zavěšených částí lidového kroje v kombinaci s extravagantními „techno“ modely. Dle autorů výstavy zde vzniká prostor pro zajímavou konfrontaci: kroje si dnes jejich majitelé oblékají pouze při zvláštních příležitostech, jakými jsou například Jízda králů, folklorní ples nebo festival. Jde tedy o poměrně ojedinělé akce. Majitel si po skončení akce kroj svlékne a jeho každodennost je provázena běžným konfekčním modelem. Podobně je tomu v případě originálních zářivě barevných, tvarově i materiálově náročných textilií, se kterými se lze setkat v subkulturním prostředí dnešních velkých měst.

Na znovuoživené folklorismy v současném produktovém designu odkazuje druhá část výstavy Folklor Party, ve které jsou zastoupeny kromě dnes již ikonického čajového souboru Bohemia Cobalt Jiřího Pelcla také práce mladší generace designérů: na hraně vysokého a nízkého balancující Prostírání z baneroviny Ivy Tattermuschové, snídaňový Embro set Veroniky Selingerové inspirovaný tradičním krajkářstvím nebo „cibuláková“ sypátka Petra Hrůzy.

ČESKÉ TVÁŘE A KRAJINY / 14. – 30. 1. 2009

Leden 2009 je ve znamení předsednictví ČR v Evropské unii. České centrum Praha připravilo pro začátek nové sezóny výstavu, která symbolicky přenáší předsednictví z francouzské půdy na českou.

Francouzský fotograf reportér a autor mnoha děl a publikací Bernard Lesaing vytváří ve svých projektech rozsáhlé reportáže na místní i mezinárodní témata. V projektu České tváře a krajiny se zaměřil na zachycení autenticity českého uměleckého prostředí. Během svého tříletého hledání, vytvořil Lesaing velmi citlivý a v mnohém originální fotografický příběh, v němž se mísí portréty umělců, krajin a momentky. Snílci a rouhači, kteří si v sobě nesou vědomí zanechávání vlastních stop prostřednictvím umění, byli přistiženi v prostředí barokní Prahy, ale také v soukromí jejich ateliérů nebo v kabaretu.

Výstava České tváře a krajiny vznikla ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze a představí soubor fotografií francouzského umělce Bernarda Lesainga.Místo konání:

Datum:

Od: 14.1.2009
Do: 18.7.2009

Organizátor:

České centrum

Datum: 20.6.2009 0:00:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala