Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.2.2012 - 31.3.2012

NEBE, PEKLO, HRÁCH (VEGETÁLNÍ IMAGINACE)

Výstava NEBE, PEKLO, HRÁCH reflektuje tvorbu Francouze a českého rodáka Yana Zelenky, který si vydobyl svoje místo ve světě francouzského vizuálního umění.

Podtitul výstavy Vegetální imaginace skýtá návštěvníkům mnoho prostoru pro vlastní fantazii… Autorem textu je Adam Hoffmeister, kurátor výstavy

Vernisáže, která se uskuteční v galerii Českého centra Praha ve středu 1. února od 18:00 bude kromě autora a kurátora výstavy přítomen i generální ředitel Českých center pan Michael Pospíšil, z Paříže přijede ředitel tamního Českého centra pan Martin Bonhard.

Sochaře Yana Zelenku, muže tichého hlasu, mírného vystupování a jemných mravů, jsem poprvé potkal na začátku osmdesátých let v Paříži, v ateliéru nedávno zesnulého malíře Antonína Sládka. Bylo to v uličce Faubourg St. Antoine v 11. pařížské čtvrti. V té době si tato část Paříže, nedaleko Bastily, ještě zachovávala původní charakter lidové čtvrti, plné maličkých obchůdků s látkami a nábytkem, jakož i dílen čalouníků, truhlářů, uměleckých řezbářů, patinérů, knihvazačů a tak podobně.

Yan Zelenka zůstal této čtvrti věrný dodnes. Pracuje v ateliéru, který se nachází na adrese 37bis, rue de Montreuil a od svého vzniku se nazývá „Průmyslový dvůr“. Až do Velké francouzské revoluce zde byly dílny královské manufaktury na tištění tapet, Revillon. V současné době ve třech dvorech o rozloze 4 000 m2 sídlí okolo padesáti výtvarníků či uměleckých řemeslníků. A v  posledním z nich sídlí česko-francouzský sochař a malíř Yan Zelenka, který zde, kromě vlastní tvorby, vede kurzy modelování a kreslení podle předlohy i bez ní.

Yan Zelenka se narodil v říjnu 1943 v rodině účetního, v domě naproti baroknímu Rohanskému paláci na Malé Straně. Sám o tom říká, že pozorování barokních křivek byl pro něj první významný výtvarný zážitek a měl na něj určitý vliv. Po ukončení základní školy se hlásí na Střední odbornou uměleckou školu Václava Hollara v Praze. Není však přijat. Nastupuje proto do podniku Zukov v Holešovicích, kde se učí uměleckým pasířem. Kromě praktických znalostí a dovedností, získává i potřebný dělnický profil. Jeho přijetí na Střední uměleckou školu na Žižkově a posléze na UMPRUM už nestojí nic v cestě. Studium začíná v sochařském atelieru profesora Kavana na UMPRUM, ale dokončuje na AVU, kde v roce 1971 absolvuje u profesora Lidického. Po absolvování vojenské služby, kde se seznamuje s malířem, sochařem a překladatelem z francouzštiny, Jaroslavem Myslivečkem, se mu podaří, právě díky jeho radám, získat krátkodobý studijní pobyt ve Francii. Tady potkává také svou budoucí manželku.

Po návratu se dlouhodobě pokouší o další výjezd, což se mu konečně daří teprve po čtyřech letech, v roce 1978. Začíná pracovat u francouzského sochaře Reného Coutella jako jeho asistent. V typické francouzské atmosféře velkorysého umělce, v rozsáhlém domě se zahradou, zůstává celých dvanáct let. Kromě své práce asistenta nezanedbává ani vlastní tvorbu. Kreslí, maluje a modeluje, odlévá sochy do sádry či bronzu. Jeho bronzové skulptury měly ohlas a byly vydraženy v slavném dražebním domě Hotel Drouot.

V roce 1991 se zúčastňuje několika skupinových výstav na Květnovém salonu (quai de Branly), expozice Réalités nouvelles (Grand Palais) a Formes Humaines (zahrada Rodinova muzea) v roce 1996. V roce 2000 vystavuje na kolektivní přehlídce v Českém centru s názvem Devět českých výtvarníků v Paříži. Samostatnou výstavu svých děl uskutečnil v roce 2007 v Espace Accattone v Paříži. Po roce 2000 získávají kresba a malba převahu nad sochařinou. Učaruje mu motiv zeleniny a ovoce. Jelikož je vzděláním sochař, má smysl a pochopení pro její tvarosloví. Oblé tvary hrášku, hrušky a řepy se v monumentální velikosti řítí ovzduším, naopak dramaticky ostré hroty lístků artyčoku prořezávají oblaka nad pustou krajinou. Zelenina nabývá ohromujících rozměrů a mocně útočí na svět. V hořkosměšné bitce projíždí důmyslný rytíř Don Quijot a jeho věrný Sancho Panza spasit svět nereálně prázdnou krajinou, jíž dominují gigantické artyčoky. Zelenka vládne dokonale kresbou a tak si se svou „zeleninou“ radostně pohrává. Jednou kreslí artyčoky v manýristickém duchu, podruhé kresbu rozvolňuje až k méně konkrétnímu popisu.

Do pomyslného boje s nabujelou zeleninou se pouští i jiné dobře známé postavy, Anděl a Smrt. Zelenkův rukopis se postupně ještě více uvolňuje a autor ke svým oblíbeným inspiracím přidává jahody. Hrst jahod vytváří rovněž dojem monumentálnost a jejich monstróznost ještě podtrhuje fakt, že jsou černé. Od kopce jahod je již jen krok k novému tématu – Hory. Objevují se na obrazech s názvy jako například Hora, Naskrz horou, Bílá hora, Hory a oheň. Zelenka je uchvácen obludností svých zvláštních elementů, pohybujících se v říši ohromna. Udivuje sám sebe i diváky mocí hor, ať již je tvoří jahody či další příslušníci vegetální říše anebo jsou obrazem, zasunutým ve vzpomínkách. Yan Zelenka je maluje urputně a s velkou odvahou jemného a mírného člověka. Možná se i tak trochu ztotožňuje se svým oblíbeným hrdinou, Donem Quijotem…

Více fotografií k výstavě naleznete ZDE.

Výstava vznikla ve spolupráci s Českým centrem v Paříži za podpory Francouzského institutu v Praze. 

ÚNOROVÝ PROGRAM:

2. - 25. 2. 2012 / NEBE, PEKLO, HRÁCH (VEGETÁLNÍ IMAGINACE)
16. 2. 2012, 10:00 - 17:00 / KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM
21. 2. 2012, 18:30 / JUNIOR BRASS / FIVEL VOLUNTARY BRASS
22. 2. 2012, 17:00 / LITERAToUR.CZ – literární večer
23. 2. 2012, 18:00 / NEBE, PEKLO, HRÁCH / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA  

Místo konání:

Datum:

Od: 2.2.2012
Do: 31.3.2012

Organizátor:

České centrum

Datum: 16.11.2011 14:29:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala