Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.9.2016 - 13.10.2016

VZPOMÍNKY NA SOČSKOU FRONTU

Putovní panelová výstava Vzpomínky na sočskou frontu zobrazuje boje první světové války v alpských oblastech, na jižní hranici někdejšího Rakousko-Uherska, v Českém centru Praha od 22. září do 13. října 2016.

"Putovní výstava přibližuje méně známé skutečnosti z fronty, která díky blízkosti stejnojmenné řeky získala přízvisko sočská. Zvláštní důraz je přitom kladen na historické spojitosti slovinského a českého národa..."

 

Projekt vznikl ve spolupráci Velvyslanectví Slovinské republiky a Vojenského historického ústavu v Praze. Na slovinské straně obsah aktivně spoluutvářely Tolminské muzeum, nadace Cesta míru v Posočí a Historický institut Milka Kosa Výzkumného střediska Slovinské akademie věd a umění (ZRC SAZU).

Výstava Vzpomínky na sočskou frontu je tvořena šestnácti panely a představuje průběh bitev se zvláštním důrazem na působení českých vojáků, mezi nimiž měli zastoupení i významní čeští umělci, například malíř Josef Váchal nebo spisovatel Fráňa Šrámek. Dále výstava zobrazuje život na frontě v době klidu nebo památníky padlých vojáků. 

   


Výstava je zahrnuta do oslav 100. výročí první světové války, konajících se pod záštitou slovinského Národního odboru. Tento odbor je autorem kalendáře akcí, které jsou konány ve Slovinsku i v cizině v období 2014-2018 k připomenutí první světové války. Představitelé slovinských institucí se tak zapojují do evropských projektů a stávají se součástí celoevropských aktivit.

 

Výstava vznikla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Velvyslanectvím Slovinské republiky
Místo konání:

Rytířská 31
110 00 Praha 1
Česká republika

Datum:

Od: 22.9.2016
Do: 13.10.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Datum: 14.6.2016 15:14:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala