Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.9.2011 10:00 - 17:00

KREATIVNÍ HRY S UMĚNÍM / YEHUDA BACON

Přijďte se nechat inspirovat aktuální výstavou a zkusit nalézt vlastní tvůrčí hranice a možnosti. Připraveno s Galerií hlavního města Prahy.

Výstava YEHUDA BACON / NÁVRATY je první českou výstavou tohoto významného izraelského malíře s československými kořeny.

Yehuda (Jiří) Bacon se narodil v tradiční židovské rodině v Ostravě, v předválečném Československu v roce 1929. V roce 1942 nucen odjet s rodiči do Ghetta Terezín, odkud byl v prosinci 1943 deportován do Osvětimi. V Terezíně bydlel ve „slavném“ bloku L 417 pro chlapce mezi 13 až 16 roky, kde žili i jeho kamarádi Hanuš Hachenburg, Petr Ginz či Kurt Kotouč.  A právě tady, pod vedením slavných učitelů jako byli Otto Ungar, Bedřich Fritta, Leo Haas či Karel Fleischmann, ho nadchlo malířství a malířské vlohy objevil i sám v sobě.

V roce 1946 se Yehuda spolu s dalšími židovskými sirotky dostal do péče sionistické organizace, která děti převezla do Palestiny. Yehudu tu velmi vstřícně  přijaly česko-německé kruhy rodáků, stal se chráněncem Maxe Broda, Hugo Bergmana, Martina Bubera i Gershoma Scholema. Na Brodovo doporučení se stal studentem Mordechaje Ardona na Akademii výtvarných umění Becalel v Jeruzalémě. Následovaly studijní pobyty v Londýně, v Paříži a ve Florencii, poté v New Yorku, Skandinávii, Holandsku i v Německu, kde se Yuda formoval pod vedení Bernarda Redera.

Od 2. poloviny 50. let představil Yehuda Bacon své dílo v rámci samostatných i kolektivních výstav nejen v Izraeli, ale i v zahraničí. Jeho obrazy se staly součástí významných světových sbírek, především v Izraelském muzeu a v památníku Jad Vašem v Jeruzalémě, v Britském museu a ve Victoria and Albert Museum v Londýně či v The Magnes Collection of Jewish Art and Life v Berkeley a v  Knihovně Kongresu ve Washingtonu v USA. Od roku 2009 funguje v německém městě Würzburg nadace, která spravuje a archivuje podstatnou část díla Yehudy Bacona.

I když Yehuda Bacon celý svůj život zasvětil malířství a výtvarné práci, věnuje v posledních desetiletích svůj čas i budování německo-židovského přátelství a aktivní účasti na křesťansko-židovském dialogu. Tyto aktivity se odráží nejen v jeho životních postojích, ale zpětně i v jeho díle. 

Vstupné na Kreativní hry s uměním je vždy zdarma. Příchod i odchod je pro všechny zájemce individuální, avšak pokud jde o školní skupiny, pak je důležitá včasná rezervace.

 

Partner Kreativních her s uměním je Galerie hlavního města Prahy (GHMP)

 

 

VÍCE INFORMACÍ:

Radka Labendz
České centrum Praha
T: 777 055 040
E: labendz@czech.cz
 
Mgr. Lucie Haškovcová
Galerie hlavního města Prahy
odborný pracovník pro lektorskou činnost GHMP
/výtvarný pedagog - ateliér GHMP/
E: lucie.haskovcova@ghmp.cz
M: 608 216 418
Místo konání:

Datum:

15.9.2011 10:00 - 17:00

Organizátor:

České centrum

Datum: 20.6.2011 12:59:00


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala