Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Stáže

Česká centra vyhlašují výběrová řízení na stáž do následujících teritorií:

České centrum Berlín

České centrum Mnichov

České centrum Tel Aviv

České centrum Vídeň

Vybraná česká centra v zahraničí vyhlašují výběrové řízení pro praktické stáže zaměřené na výuku češtiny jako cizího jazyka na daná období do konce roku 2017. Podrobné informace k dispozici zde:

České centrum Kyjev

České centrum Moskva

Podrobné informace o podmínkách stáží k dispozici zde.