Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Fotogalerie

Zpět do galerie

Jiří Trnka v Sofii

Putování po Bulharsku zahájil Jiří Trnka na festivalu animovaného filmu Golden Kuker v Sofii již v červnu 2012 za doprovodu projekcí svých nejvýraznějších filmů, dále se výstavní projekt přesunul do města Ruse (kandidátské město na Evropské město kultury 2019), Velkeho Tarnova a v současné době je k vidění ve Staré Zagoře.

Výstava Jiřího Trnky zahájila své putování po Bulharsku na ČC Sofie. Výstava Jiřího Trnky zahájila své putování po Bulharsku na ČC Sofie.
Panely jsou vyrobené na míru teritoriu v bulharštině. Panely jsou vyrobené na míru teritoriu v bulharštině.
Návštěvníky byli převážně děti. Návštěvníky byli převážně děti.
Dětem se výstava velmi líbila. Dětem se výstava velmi líbila.
Doprovodným programem byl workshop pro děti. Doprovodným programem byl workshop pro děti.
Jejich práce byly následně vystaveny na ČC Sofie. Jejich práce byly následně vystaveny na ČC Sofie.
Výstavu samozřejmě také provázely projekce animovaných filmů Jiřího Trnky. Výstavu samozřejmě také provázely projekce animovaných filmů Jiřího Trnky.
Dále výstava putovala mimo jiné i do města Velke Tarnovo. Dále výstava putovala mimo jiné i do města Velke Tarnovo.
I zde sklidila velký ohlas publika.. I zde sklidila velký ohlas publika..
..a zájem o projekt byl nebývalý. ..a zájem o projekt byl nebývalý.
V Bulharsku má rovněž česká animace velmi dobré renomé. V Bulharsku má rovněž česká animace velmi dobré renomé.