Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O NÁS V MÉDIÍCH

Tradiční český modrotisk je kandidát

Haló noviny | 10. 10. 2017 | Rubrika: Mozaika zajímavostí

České centrum ve středu Vídně zpřístupnilo veřejnosti v ulici Herrengasse 17 až do posledního dne roku 2017 výstavu o současných tendencích ve tvorbě tradičního českého modrotisku. Reaguje na březnovou nominaci modrotisku na zápis do seznamu nehmotného světového kulturního dědictví lidstva Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO.


Modré inovace je název výstavy představující toto umělecké řemeslo s bohatou historií a silným potenciálem pro dnešek. Mladí designéři z něj vytvářejí novátorskými přístupy jedinečný oděvní a dekorační materiál.


Výstava se nejdříve představí v zemích střední Evropy včetně ČR, které podaly v březnu společný návrh na zápis na prestižní seznam (Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Česko, Německo). Zájem o výstavu je napříč sítí Českých center ve 20 zemích nejen v Evropě. Tato centra plánují organizovat návštěvy současných módních návrhářů v tradičních modrotiskových dílnách v ČR. Ozřejmují zájemcům českou kulturu, české národní hodnoty i vzdělávání, pomáhají turistice, podnikání i ekonomickým vztahům. V minulosti byly české země považovány za textilní velmoc. Třeba Brnu, zvanému předměstí Vídně, se říkalo český Manchester. Textilní průmysl patřil k nejstarším průmyslovým odvětvím v Čechách a na Moravě a k pilířům našeho hospodářství. Od padesátých let minulého století vznikaly řemeslně i výtvarně velmi kvalitní výrobky v instituci Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). Ta byla i centrem moderní a experimentální tvorby modrotisku. Spolupráce vynikajících výtvarníků a skvělých řemeslníků přinesla původní produkty využívající tradiční postupy v aktuálních souvislostech. Tento tvůrčí přístup nemá ve středoevropském prostoru obdobu a může být pro zahraniční publikum velmi objevný.


V 90. letech minulého století se poslední fungující modrotiskové dílny na našem území, příslušející rodinám Danzingerových a Jochových, osamostatnily. Přesto, že v současnosti zhotovují i jiný sortiment, navazují na práci svých předků. Pracovníky a vedoucími obou provozoven jsou přímí potomci jejich zakladatelů. Tyto dílny vlastní formy s původními vzory, které se uplatňovaly na lidovém oděvu regionů, do kterých dílny své zboží tradičně dodávaly a pravidelně s nimi pracují. V současnosti klade řada českých designérů důraz na kvalitu ruční práce, řemeslný um, propojení na tradici a originalitu.


Kurátorka výstavy, módní designérka Alice Klouzková, se dlouhodobě zabývá tradičními rukodělnými technikami, modrotisk často využívá ve své tvorbě a také jej systematicky propaguje. K účasti na výstavě přizvala mladou designérku Martinu Dvořákovou hledající krásu v obyčejném a tvořící pod značkou made by ordinary, dále výtvarnici Petru Gupta Valentovou, která spojuje český modrotisk s tradičním dřevotiskem z oblasti indického Rádžasthánu a další. Návštěvníci budou tedy míti možnost nahlédnout do dvou tradičních modrotiskových dílen, které jsou na území ČR stále v provozu. Svoji práci představí i poslední výrobce a restaurátor modrotiskových forem.

  

---

Haló noviny | 10.10.2017 | Rubrika: Mozaika zajímavostí | Strana: 12 | Autor: red


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: