Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O NÁS V MÉDIÍCH

Pražský funkcionalismus

SCENA.CZ, 1. června 2012

České centrum Tel Aviv ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy, Galerií Jaroslava Fragnera v Praze, Národním technickým muzeem, Historickým ústavem Akademie věd České republiky a Bauhaus Centrem Tel Aviv představují v Izraeli vrcholná díla pražského funkcionalismu. Výstava se koná od 13. května do 15. června 2012.

Základní ideou této výstavy je představit zlatý fond z dějin české a pražské architektury i současnou produkci ovlivněnou funkcionalistickým archetypem. Návštěvníci se mohou seznámit například s nejznámější pražskou moderní stavbou z meziválečného období Mullerovou vilou od Adolfa Loose, mistrovským dílem českého funkcionalismu, budovou spolku výtvarných umělců Mánes od Otakara Novotného, katolickým chrámem s. Václava od Josefa Gočára, Vilovou kolonií na Babě a dalšími významnými projekty a realizacemi pražského funkcionalismu. Architektura současnosti je prezentována např. Palácem Euro (DaM), Muzo centrum (Stanislav Fiala, D3A, puristickou stanicí metra Kolbenova (DUM architekti) či rodinnými domy a vilami. Výstava byla připravena Galerií Jaroslava Fragnera za odborné a kurátorské asistence předních českých teoretiků architektury Zdeňka Lukeše a Petra Kratochvíla.

Purismus, konstruktivismus, racionalismus či funkcionalismus jsou pojmy, které se snaží pojmenovat různé aspekty pozoruhodného fenoménu, který doslova zachvátil evropskou architektonickou scénu ve dvacátých letech 20. století.

Jedním z hlavních uměleckých center, kde se toto nové pojetí architektury rozvíjelo, byla od počátku Praha. Funkcionalismus zde nebyl jen pasivně přijímán, ale byl tu prakticky i teoreticky rozvíjen. Díky talentu a nadšení celé generace mladých architektů se Praha stala architektonickou laboratoří, jejíž význam zdaleka přesáhl československé hranice.

Praha byla vedle Brna a Zlína za první republiky centrem české a evropské funkcionalistické architektury, což dokládá i vznik „Osady Baba“ a její nezaměnitelná úloha v rámci vývoje české moderní a současné architektury. Některé pražské funkcionalistické realizace patří k perlám světové moderní architektury.

Střízlivá linie české architektury, která byla v uplynulých dvou dekádách jejím nejvýraznějším proudem, je nepochybně ovlivněna právě dědictvím předválečného funkcionalismu – dědictvím mnohokrát modifikovaným a tvořivě rozvíjeným. Do tohoto širokého a vnitřně diferencovaného proudu lze jistě zařadit současné pražské stavby, jež prezentuje druhá část výstavy. Výstava o pražském funkcionalismu se již představila v Madridu a Rize, následovat budou Mnichov a Drážďany.

On-line verze článku ZDE.


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: