Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Generální ředitel Českých center Ondřej Černý: Naše kultura se ve světě rozhodně umí prosadit

První polovina devadesátých let přála prezentaci české kultury ve světě. Cizince zajímalo, co vše může nabídnout bývalá postkomunistická země a nebyl problém se prosadit. „Zlatá éra je však pryč, prvotní zvědavost pominula a dnes se musíme snažit zaujmout tím, v čem jsme skutečně výjimeční. A těch oblastí není málo. Jmenujme třeba design, animovaný film, počítačové hry…“ říká generální ředitel Českých center Ondřej Černý.

Desátá léta 21. století jsou za námi. Jaký byl jejich poslední rok pro Česká centra?

Jednoznačně úspěšný v programu a stabilizační v ekonomice a lidských zdrojích.

V jednotlivých teritoriích se nám – ve spolupráci se zastupitelskými úřady  - stále více daří našimi aktivitami a projekty vstupovat do vlastní kulturní infrastruktury zemí a měst a oslovovat naše klíčové cílové skupiny: relevantní instituce, experty, novináře a všechny ty, kdo výrazně ovlivňují veřejné mínění na jedné straně – a studenty, mladé lidi na straně druhé. Mnohdy nám v naší práci významně pomáhají i úspěšní Češi žijící v zahraničí, kteří jsou často výbornými multiplikátory českých zájmů.

V úzké spolupráci s naším zřizovatelem (MZV ČR) nastavujeme dosti tvrdé ekonomické limity pro naši práci a z hlediska lidských zdrojů jsme výrazně zefektivnili práci ústředí Českých center, jehož veškerá energie se orientuje na koordinaci a podporu činnosti sítě českých center v zahraničí.

Velkou radost mi dělá fakt, že se nám podařilo postavit silný profesionální tým jak v ústředí ČC, tak v zahraničí. Ředitelé českých center se rekturují z různých původních profesí (od novinářů, přes akademiky a manažery až po diplomaty), osobnostně jsou velmi různorodí, ale jedno je spojuje: svou práci mají opravdu rádi, berou ji jako důležitou misi, jsou nadšenými reprezentanty naší země a skutečnými kulturními diplomaty. Zapomenout nemůžeme ani na jejich skvělé zahraniční kolegyně a kolegy. 

 

V programu ČC v zahraničí najdeme třeba vážnou hudbu, videoart nebo kreativní průmysly. Jak do toho všeho zapadá letošní oslava 350. výročí Komenského?

V jeho životním osudu a díle se spojuje přesně to, co chceme ukázat zahraničnímu publiku. A to, že naše kultura je hodně široký pojem, který zahrnuje nejen umělecké žánry, ale také vzdělávání, lidská práva nebo diskuze o etice. To jsou oblasti, ve kterých Komenský působil a dodnes jsou jeho myšlenky vysoce aktuální.

Je to příběh génia, který dokázal zkombinovat ve své tvorbě řadu žánrů a témat, vždy vnímal věci v kontextech a souvztažnostech. Jeho takříkajíc holistický a multidisciplinární přístup je dodnes neobyčejně inspirativní. 

Budeme letos Komenského nejen oslavovat, ale také se jím právě inspirovat – v pohledu na svět, na vzdělávání, na lidskou kreativitu. Nebo např. ve vztahu k Agendě 2030, tedy k cílům udržitelného rozvoje, které budeme v budoucnu více a více tematizovat v našem programu. Kdyby dnes Komenský žil, mohl by být velmi přesvědčivým ambasadorem těchto cílů, které přijalo světové společenství na půdě OSN v roce 2015.  

 

Velký pokrok je ale i ve způsobu, jak se naše kultura představuje v zahraničí. V čem je ta největší změna?

Naše organizace funguje od 50. let a máme za sebou řadu důležitých předělů. Nejen politických, ale také ideových, kdy jsme řešili, co je naše hlavní poslání. V minulosti totiž byly nejrůznější tendence, např. abychom se více angažovali v ekonomické diplomacii, která je rozhodně důležitá, ale naše priorita je jiná. V naší Strategii pro období let 2020 – 2023, která by měla být do konce března doladěna ve spolupráci s naším zřizovatelem, se definujeme jako kulturní institut s podobným posláním, jaké má například Goethe Institut nebo Francouzský institut. Jsme ostatně velmi aktivními členy evropské sítě kulturních institutů EUNIC, a to jak na celoevropské úrovni, tak v tzv. clusterech v jednotlivých evropských metropolích. V souladu se zacílením EUNIC pro nás kultura zahrnuje i vědu, vzdělávání, lidská práva, inovace a samozřejmě kulturní a kreativní průmysly. Zásadní součástí naší práce je provázanost se zahraniční politikou České republiky a intenzivní spolupráce s našimi zastupitelskými úřady, a to na úrovni koncepční i operativní. Nezapomínejme, že právě vedoucí zastupitelského úřadu je hlavou a koordinátorem veškerých prezentačních a diplomatických aktivit ve svém teritoriu.  Jako příklad takové spolupráce můžu uvést Českou sezónu kreativního průmyslu, designu, nových médií, kultury a gastronomie ve Španělsku 2020 – 2021, která je společným dílem zastupitelského úřadu v Madridu a Českého centra Madrid.

 

Často také prezentujete české designérské firmy v zahraničí. Jak tyto akce probíhají?

Design jako klasický příklad kreativních průmyslů je zároveň objektem kulturní i ekonomické diplomacie. Nejde „jen“ o to představit konkrétního designéra či módního návrháře, ale chceme mu také umožnit, aby navázal kontakty s místní uměleckou scénou. A samozřejmě i s podnikatelskými strukturami. Mnohdy je tedy taková prezentace začátkem spolupráce se zahraniční firmou či institucí. Jsem moc rád, že se nedávno CzechInvest přihlásil ke kreativním odvětvím a jejich podpoře a že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR uzavřelo v této věci memorandum o spolupráci s Ministerstvem kultury ČR. Při prezentaci a síťování českého designu v zahraničí se tak budeme mít v budoucnu o koho opřít.

 

Český dům v Bratislavě jste otevřeli loni na podzim. Na co se můžeme těšit?

České centrum má nyní mnohem větší možnosti, než v minulosti. Donedávna totiž sídlilo v budově zastupitelského úřadu a návštěvníci akcí museli projít přes bezpečnostní kontroly. Nyní už toto opatření není nutné, Český dům je otevřený všem, koho zajímá česká kultura, cestování nebo obchod. Sídlí tam totiž nejen České centrum, ale také agentura CzechTourism, která zde navíc zastupuje i zájmy CzechTrade a Czechinvest. Jsme na velmi dobré adrese přímo v centru Bratislavy, v okolí jsou galerie, knihovny a univerzita. V létě dokončíme rekonstrukci, aby tam mohla fungovat výstavní síň a také Designshop. Český dům se stane místem setkávání českého a slovenského živlu v mnoha oblastech lidské činnosti. A to včetně internetu a  sociálních sítí. Už teď mapuje internetový projekt České stopy velkou šíři českých aktivit na Slovensku.

 

Mluvili jsme o širším významu kultury a také o vzdělávání. Česká centra nabízí výuku češtiny, jaký je o ni ve světě zájem?

Výuka češtiny v zahraničí je jedním z prioritních pilířů naší činnosti. Snažíme se pomáhat univerzitním bohemistickým studiím, která vskutku nemají v zahraničí na růžích ustláno. Významně podporujeme úžasný program České školy bez hranic, který v mnoha destinacích na světě pomáhá především smíšeným, česko-jinojazyčným rodinám vybudovat u jejich potomků kvalitní znalost češtiny.       To podstatné jsou ovšem naše vlastní kurzy. Špičkoví lektoři, propracovaná metodika výuky a certifikovaná zkouška, na které spolupracujeme s Ústavem jazykové a odborné přípravy na Univerzitě Karlově  a která našim studentům otevře dveře na české univerzity nebo český trh práce. Tuto možnost  jiné subjekty v zahraničí nenabízí a museli byste kvůli zkoušce cestovat do Prahy. V tuto chvíli evidujeme téměř 3000 našich studentů a čísla stále stoupají. Stoupá i počet našich zahraničních zastoupení, která kurzy nabízejí. Naše mateřština má spoustu příznivců po celé Evropě, ale také v Koreji nebo v Japonsku. Největší zájem o výuku češtiny je ovšem na Ukrajině, kde máme 1144 studentů.

Výuka jazyka nemá jen instrumentální charakter, ale otevírá zahraničním studentům bránu takříkajíc do srdce naší země. Ostatně právě studenti jsou posléze autentickými a přesvědčenými šiřiteli našich českých témat ve světě. A to navzdory tomu, že vzhledem k obtížnosti jazyka se mnohdy dál než na úroveň A2 nedostanou…

 

Otevírání nových možností souvisí i s tím, že nabízíte stáže pro české studenty. Co vše si během ní vyzkouší?

Čtyři roky jsem byl ředitelem Českého centra v Mnichově a vystřídaly se u nás desítky stážistů. Na vlastní kůži jsem zažil, jak důležitá profesní zkušenost to pro ně byla, protože se stali rovnocennou součástí našeho týmu. Zapojili jsme je do všech aktivit, od dramaturgie přes produkci až po správu sociálních sítí. Naše stáže jsou sice neplacené, ale jsem si jistý, že se z dlouhodobého hlediska vyplatí. Studenti totiž získají pracovní návyky, cenné kontakty a praktické zkušenosti v cizině. Ostatně některé naše  stážistky  později našly uplatnění na ústředí Českých center, odkud může za určitých okolností vést i cesta k angažmá v zahraničí. 

 

V květnovém vydání newsletteru uveřejníme 2. část rozhovoru s Ondřejem Černým zaměřenou na Strategii Českých center pro období 2020 – 2023.