Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu, o spolupráci s Českými centry

Mám čest a potěšení spolupracovat s Českými centry už spousty let – kdysi jako kurátor, dnes spíš jako zástupce instituce, jíž byla svěřena mimo jiné i starost o zpřístupňování filmového dědictví. Často se potýkáme se stereotypy, což jsou v našem případě hlavně požadavky na uvádění filmů československé nové vlny. Ano, tu československost zdůrazňuji při každé příležitosti, protože má pro vznik a rozkvět nové vlny v šedesátých letech konstitutivní význam. Spolu s kolegy a kolegyněmi v Národním filmovém archivu upozorňujeme i na méně proslavené autory a filmy, ty prověřené časem se snažíme uvádět v kontextech, které divákům pomohou, aby jim porozuměli hlouběji. A aby to v nich vyvolalo další zájem. V tomto ohledu máme na rok 2021 připravena různá překvapení, jež potěší nejen milovníky naší kinematografie.

Rok 2021 bude od nás všech vyžadovat velkou trpělivost a odvahu. Věřím ale, že právě v práci Českých center se může projevit vitalita české kultury, že totiž nejen osvědčené formáty, ale ještě více interakce, prostoru pro diskusi a intelektuální zkoumání různých našich identit mohou vytvořit teritorium pro nové objevy. Vždyť identitu stejně jako kulturu nemáme jen jednu.

Kulturu nelze redukovat na umění – proto bych se přimlouval za nové formáty spolupráce, koncepční oslovování univerzitních pracovišť, navazování spolupráce s více i méně etablovanými institucemi a spolky. Říkám to s vědomím a zkušeností všech možných omezení, s nimiž se praxe kulturní diplomacie a provoz Českých center ve světě potýká. Říkám to s vědomím, že povědomí o české kultuře se nejlépe šíří prostřednictvím osvědčených jmen a děl. Jenže jsme v době, kdy se ona „změna paradigmatu“, o níž už dlouho mluvíme a již dlouho zažíváme, projevila nečekaným způsobem. Tak pojďme vyzkoušet trochu jiný přístup – ne jen přesunout „obsah“ do onlinu. Stávající publikum nechceme ztratit, ale myslím, že je před námi příležitost, jak zkoušet různé cesty k novým skupinám diváků, posluchačů – a hlavně partnerů pro dialog.