Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni, o spolupráci s Českými centry

V uplynulém roce připravila Západočeská galerie v Plzni z podnětu Českých center putovní výstavu věnovanou k 150. výročí narození světově proslulého architekta Adolfa Loose, který v Plzni navrhl řadu luxusních interiérů. Výstava, určená pro Česká centra, odstartovala v závěru roku 2020 v izraelském Tel Avivu a v letošním roce by měla pokračovat v dalších metropolích, jakými jsou New York, Vídeň, Paříž a další. Expozice zaměřená na Adolfa Loose nás může ve světě skvěle reprezentovat a ukázat, že meziválečné Československo bylo důležitou křižovatkou, kde se potkávaly a mísily nejrůznější duchovní i kulturní vlivy, napomáhající nástupu a rozvoji moderní evropské kultury. Proto patří Českým centrům velké poděkování za to, že tuto důležitou akci iniciovaly a ve spolupráci s naší institucí zrealizovaly. S Českými centry, zejména v Mnichově, spolupracuje Západočeská galerie dlouhodobě. V minulosti například při přípravě dvou výstavních a publikačních projektů Gabriel von Max 1840–1915 a Mnichov – Zářící metropole umění 1870–1914, které byly zpracovány naší institucí v letech 2011 a 2015 a vyžadovaly širší kooperaci s řadou důležitých mnichovských galerijních institucí. Druhá ze zmíněných výstav byla uvedena v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury; při té příležitosti nám velmi výrazně pomáhala tehdejší ředitelka Zuzana Jürgens a po ní Ondřej Černý, jenž ji ve funkci vystřídal.

S Ondřejem Černým v současnosti domlouváme spolupráci na dalších připravovaných projektech, v nichž bude role Českých center pro nás zcela nepostradatelná.