Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Rozhovor s Danou Petrovou, ředitelkou Domu zahraniční spolupráce

Jaká byla vaše spolupráce s ČC v roce 2020?

S Českými centry dlouhodobě spolupracujeme zejména při propagaci českého vysokého školství a podpoře českých krajanských komunit v zahraničí. V rámci iniciativy Study in the Czech Republic jsme například ve spolupráci s ČC Moskva uspořádali sérii webinářů pro ruské uchazeče o studium v ČR. S Českými centry také spolupracujeme na programu Czech Republic Alumni, který propojuje zahraniční absolventy českých vysokých škol. Jsme rádi, že máme strategického partnera, který pomáhá šířit naše aktivity v zahraničí.

Na co se těšíte, jaká máte očekávání z hlediska této spolupráce v roce 2021?

Již v uplynulém roce jsme společně s Českými centry plánovali misi českých vysokých škol do Koreje a Japonska. Bylo by skvělé, kdyby epidemiologická situace umožnila realizaci v roce 2021. Určitě budeme také nadále spolupracovat na absolventském programu. V prosinci schválila vláda priority jednotné prezentace ČR v zahraničí pro období 20212023, přičemž hned první z nich se týká prezentace ČR jako inovativní země pro studium i vědu. Logicky se tedy nabízí, že naše spolupráce bude v roce 2021 intenzivní. Plánujeme proto mimo jiné videokonferenci s řediteli Českých center, na které se zaměříme na prohloubení spolupráce v nadcházejícím období.

Jaký bude ten příští rok? A jaký si přejete, aby byl?

Dům zahraniční spolupráce čekají v nadcházejícím roce významné novinky – program Erasmus+, který spravujeme, vstupuje do nového programového období 20212027, které přinese vyšší rozpočet, důraz na digitalizaci a udržitelnost a zapojení širšího spektra jednotlivců i institucí. Otevíráme také novou Českou styčnou kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu (CZELO), čímž rozšiřujeme portfolio našich činností o oblast mezinárodního výzkumu. Naše bruselská kancelář poskytne českým institucím aktuální informace o dění v oblasti evropské politiky ve vzdělávání a výzkumu, nabídne jim adekvátní zázemí v Bruselu a podpoří je v realizaci jejich mezinárodních aktivit a projektů. Přála bych si, aby nadcházející rok již nebyl pouze ve znamení zdravotních rizik spojených s pandemií a potenciál mezinárodní spolupráce a propagace v zahraničí se tak mohl plně rozvinout.

V jaké oblasti můžeme být světu vzorem a inspirací?

Každý rok se objeví hned několik projektů mezinárodního vzdělávání s českou účastí, které mohou být inspirací pro ostatní. Poslední roky se snažíme ty nejlepší z nich zviditelnit prostřednictvím Cen DZS. Mám-li však hovořit obecně, myslím, že naší silnou stránkou je pracovitost, schopnost inovace a flexibilita, díky čemuž je možné dotahovat i složité věci a projekty do konce. V ČR se nám v oblasti mezinárodního vzdělávání daří budovat komunitu aktivních institucí, které společně aktivně spolupracují, koordinují své aktivity a sdílejí zkušenosti a know-how, což přináší viditelné výsledky na národní i mezinárodní úrovni.

 

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního vzdělávání, jako např. Erasmus+, a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS na www.dzs.cz.