Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Yvonna Kreuzmannová, ředitelka České taneční platformy a Tance Praha, o spolupráci s Českými centry

Rok 2020 byl natolik specifický, že ho nelze srovnat s ničím, co jsem za těch 30 let své práce v oboru zažila. Česká centra jsou pro nás významným partnerem, zvláště pro festival Česká taneční platforma (ČTP), na který společnými silami zveme ředitele divadel a festivalů stejně jako žurnalisty, a dostáváme tak do povědomí český tanec, jehož boom posledních let je neuvěřitelný.

Přes veškeré nástrahy koronaviru jsme sklízeli ovoce předchozích platforem; nejvíce se zadařilo v Řecku, kde běží spolupráce teprve krátce, ale o to úspěšněji. Dvě česká díla na prestižním Kalamata Dance Festivalu a zájem dalších pořadatelů i novinářů zúčastnit se příštího ročníku ČTP nás moc těší. Věříme, že česká účast na Aerowaves Spring Forward v Elefsině v květnu 2021 ještě více motivuje kolegy z řady zemí světa, aby pokračovali rovnou do Prahy, kde plánujeme spojenou Českou taneční platformu 2020 & 2021. Těšíme se, že proběhne ve fyzické podobě, ale zároveň bychom rádi navázali na úspěšnou spolupráci s Českými centry v letošním roce a zprostředkovali jednotlivá představení prostřednictvím sítě Českých center online do celého světa.

Tyto navazující akce jsou moc důležité pro naši taneční scénu, která dokázala zaujmout svou kvalitou a diverzitou dokonce i v online formátu, jímž jsme museli nahradit živé produkce v listopadu 2020. A co víc, natočili jsme díky Aerowaves Production tři vybraná česká díla speciální kamerou a pozveme diváky napříč Evropou do prostředí virtuální reality za specificky daných podmínek. To je pro mě hodně zvláštní, virtuální realita nikdy nenahradí živý kontakt umělce s divákem, ale i takový experiment je důležitý. Držíme tak krok se světem a prokazujeme, kolik tvůrčí energie se u nás kumuluje a že máme co nabídnout.