Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Československo objektivem Dagmar Hochové

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 15. 4. 2019

České centrum Rotterdam pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně první veřejnou prezentaci fotografií Dagmar Hochové v Nizozemsku. Výstava, jejíž uvedení se chystá u příležitosti Světového dne svobody tisku, bude k vidění od 1. května do 1. července 2019 v parlamentním tiskovém centru Nieuwspoort. Vybrané černobílé fotografie v kombinaci s projekcí na velkoformátové obrazovce mají za cíl představit místní veřejnosti realitu života v komunistickém Československu před rokem 1989, tak jak ji zachytila tato významná česká dokumentární fotografka.

Po úspěšné londýnské premiéře, která proběhla v loňském roce, se nyní může i nizozemské publikum seznámit se snímky výjimečné fotografky, jejíž tvorba je v Nizozemsku neznámá. Kurátoři zdejších muzeí nemají často odvahu uvést zahraniční umělce, jejichž jména nejsou zárukou komerčního úspěchu. Svou kvalitou však leckdy předčí i zavedené autory. Čestnou výjimkou je Josef Koudelka, kterému se dostává pravidelné pozornosti.

České centrum v Nizozemsku má v oblasti fotografie důležitou roli a za 25 let svého působení představilo místnímu publiku řadu českých fotografů. Např. uspořádalo první nizozemskou retrospektivu Františka Drtikola, přispělo k uvedení Dany Kyndrové, Karla Cudlína, Jiřího Tomana, Miroslava Hucka, Jaroslava Kučery a dalších.

Niewspoort je veřejné debatní centrum, kde se pravidelně konají tiskové konference (každý týden tu například vystoupí nizozemský premiér Mark Rutte), přednášky, panelové diskuze, setkání novinářů s poslanci apod. Neméně důležité jsou také tamní vzdělávací programy pro školy. Celý květen navíc bude probíhat ve znamení voleb do evropského parlamentu, a tudíž lze očekávat nadstandardní návštěvnost.

 HANA SCHENKOVÁ, ČESKÉ CENTRUM ROTTERDAM:

„Díky předchozí spolupráci s Nieuwspoortem na výstavě fotografií Václava Havla jsme se chopili jedinečné příležitosti tyto prestižní prostory opět využít. Vzhledem k tomu, že Nizozemci mají odlišné historické zkušenosti oproti zemím střední a východní Evropy, jsou pro ně témata týkající se především novodobých dějin obzvlášť zajímavá. Fotografie Dagmar Hochové jsou přesně tím, co jim může přiblížit život v totalitním režimu. Po vzoru kolegů z Českého centra v Londýně jsme se proto rozhodli oslovit Moravskou galerii v Brně, jež pozůstalost Dagmar Hochové spravuje.  Věříme, že výstava vzbudí podobně jako v Británii velký ohlas.“

 JIŘÍ PÁTEK, KURÁTOR VÝSTAVY, MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ

„Obrazové kronikářství Dagmar Hochové bylo provozováno s tím, že jeho velká část půjde tak zvaně do šuplíku. Fotografové v komunistickém Československu dobře věděli, jaká tématika a jaké snímky cenzura propustí a jaké ne. Měli v sobě ale zodpovědnost k historii vlastní země, a tak nám po nich zůstala poměrně obšírná zpráva o tom, jak jsme žili. Chci říci, že tváří v tvář fotografiím je důležité vnímat nejen to, co na nich je, ale zamýšlet se i nad motivací autorů, kteří je vytvořili. Jedině tak jim plně porozumíme.“

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:  Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí,  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 

Tisková zpráva v pdf:Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: