Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

„SAMETOVÁ REVOLUCE“ v Českém centru Tokio

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 17. 5. 2019

V rámci 30. výročí Sametové revoluce probíhá v galerii Českého centra Tokio výstava s názvem SAMETOVÁ REVOLUCE > 1989. Japonskému publiku se zde představuje 35 fotografií 15 předních českých fotografů, kteří v letech 1988 až 1991 zachytili významné okamžiky českých dějin. Jedná o snímky z protirežimních demonstrací v roce 1988, z tzv. Palachova týdne (listopad 1989). Nechybí ani ojedinělá fotografie zobrazující odchod sovětských vojsk z Československa během let 1990 až 1991. Výstava, která začala 17. 5. 2019 potrvá do 26. 6. 2019.

Autorem výstavy „Sametová revoluce 1989“ je fotografka Dana Kyndrová, jejíž snímky jsou ve výběru taktéž zastoupeny. Úvodní text a vysvětlující popisky k fotografiím připravil historik Jiří Suk z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Výstava v Tokiu je premiérou této putovní výstavy, jejíž uvedení se plánuje i v dalších zemích.

Sametová revoluce patří mezi několik významných okamžiků českých dějin, které i dnes vzbuzují značný zájem v zahraničí. Nejinak je tomu i v Japonsku, kde si téma sametové revoluce získává pozornost nejenom historiků a bohemistů, ale také japonské veřejnosti. Výstavou snímků předních českých fotografů, které dokumentují dobové události a atmosféru rodící se změny, se České centrum snaží japonským návštěvníkům tento dějinný zlom ještě více přiblížit.

Eva Takamine, ředitelka českého centra tokio:
„Těší nás, že má japonská veřejnost o výstavu velký zájem a mezi hosty na vernisáži byl dokonce i očitý svědek událostí 17. listopadu pan Jošiki Macumura žijící v té době v Praze a mohl se tak o svou přímou zkušenost s ostatními hosty podělit. Já osobně jsem v době sametové revoluce již žila v Tokiu a vím, že tyto události byly Japonci pozorně sledovány.  Jsem proto ráda, že v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce si výstavou předních českých fotografů tento důležitý okamžik českých dějin můžeme i tady připomenout.“

DANA KYNDROVÁ, kurátorka a fotografka:
„V Japonsku je sametová revoluce obdivována pro svoji pacifistickou stránku. Změny režimu bylo dosaženo bez použití násilí. Ovšem otázka je, zdali bylo pro naši budoucnost pozitivní to, že se společnost jasně nevypořádala s představiteli předchozího režimu. Mnozí se totiž pouze oklepali a jelo se dál.“

Autoři fotografií: Radek Bajgar, Radovan Boček, Karel Cudlín, Přemysl Hněvkovský, Lubomír Kotek, Jaroslav Kučera, Michal Krumphanzl (ČTK), Dana Kyndrová, Petr Matička (ČTK), Roman Sejkot, Jan Šibík, Jan Šilpoch, Pavel Štecha, Jiří Všetečka, Miroslav Zajíc.

Internetová stránka akce:
http://tokyo.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/sametova-revoluce-foto/

Fotografie z vernisáže:
https://www.dropbox.com/sh/oqspjs42mk5dvb5/AAAqjn_C6jZWxUHM7dRAA6bQa?dl=0

 

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251   

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: