Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

The New Bohemia – Reflect What You Are

Tisková zpráva Českého centra New York – 25. 3. 2019

Od 4. dubna do 23. května bude v galerii Českého centra New York k vidění skupinová výstava českých i zahraničních umělců, kteří se přihlásili do otevřené výzvy vypsané ČCNY a byli vybráni odbornou porotou. Umělce a jejich práce pojí téma Reflect What You Are (Buď svým zrcadlem). Výstava je další částí projektu ČCNY The New Bohemia. 4. dubna se uskuteční zahajovací vernisáž s účastí vystavujících umělců.

Do otevřené výzvy vypsané Českým centrem New York se přihlásilo obrovské množství umělců z celého světa. Odborná porota (ve složení Charlotta Kotik, Barbora Bartůňková, Thomas Beachdel, Marie Tomanová, Marie Dvořáková a Jan Žahour) nakonec po pečlivém zvážení vybrala šest umělců, kteří budou v galerii Českého centra New York vystavovat. Tito umělci jsou: Massima Desire, Lyubomir Ignatov, Barbora Kopečná, Kristián Németh, Hana Shannon a Patricia Voulgraris.

The New Bohemia spadá pod program Bohemian Creative Hub, což je dlouhodobý program Českého centra New York, který je zaměřen především na podporu umělců a zároveň zapojení veřejnosti do tvůrčích aktivit ČCNY. V průběhu roku se prostory ČCNY otevírají jako laboratoř, ve které současní umělci spojují českou a americkou kulturu v jedinečném tvořivém dialogu, multižánrové pestrosti, možnosti obohatit obě strany Atlantiku o vzájemné vlivy a umělce o příležitost pracovat v novém kulturním kontextu. Program Bohemian Creative Hub je inspirován osobností Thomase M. Messera, který byl 27 let ředitelem Guggenheimova muzea. Thomas M. Messer měl československé kořeny a zosobňoval inovativního a nebojácného ducha umělce.

THOMAS BEACHDEL, ODBORNÝ ASISTENT NA CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

„V době, kdy je důležité být viděn a slyšen, zveme do Českého centra umělce, v jejichž práci se silně odráží jejich osobnost a postoje. Zkoumání vlastní identity pomocí tvůrčího procesu je odvážným projevem bytí rezonujícím uvnitř společnosti, kterou takové umění mění a formuje. Hledáme umění bojující proti netoleranci, a to obzvlášť takové práce, které komentují současnou situaci ve společnosti a týkají se otázek genderu, identity, sebepoznání, diskriminace a útlaku.

CHARLOTTA KOTIK, EMERITNÍ KURÁTORKA BROOKLYNSKÉHO MUZEA

„Odpovědět na téma Reflect What You Are vyžaduje odvahu. Sebereflexe není nikdy jednoduchá a právě teď, v době, kdy se pojem identity rozšiřuje a nabízí větší škálu možností, je definice osobní identity či příslušnosti k určité skupině mnohem komplikovanější. Vystavující umělci poukazují nejen na osobní preference, ale také odráží postoj společnosti ke změnám v samotném pojetí identity a k otázkám sounáležitosti, které právě teď ve velké části světa probíhají. Ustálené společenské konvence se bortí a tím je signalizován nástup nových pojmů a preferencí. Práce vystavených umělců se jasně identifikují s tímto procesem hlubokých společenských změn a hledají odpovědi na mnoho otázek, které naše současnost přináší.“

The New Bohemia je projektem Českého centra New York.

www.czechcentres.cz

new-york.czechcentres.cz/cs 

 

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: +420 725 890 030, T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251;  E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz 

 

Tisková zpráva v pdf:Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: