Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

ICONIC RUINS?

ICONIC RUINS? Poválečná socialistická architektura zemí V4

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 12. 4. 2019

GALERIE ČESKÝCH CENTER, RYTÍŘSKÁ 31, Praha 1

18. dubna 2019 – 15. května 2019

 

Nová výstava s názvem Iconic Ruins? Poválečná socialistická architektura zemí V4, která bude k vidění od 18. dubna do 15. května 2019 v Galerii Českých center, tvoří nedílnou součást projektu Shared Cities: Creative Momentum (SCCM), spolufinancovaného z programu Evropské unie Kreativní Evropa. Výstava prezentuje minulost, přítomnost a klade otázky po budoucnosti architektury, která vznikala na území visegrádské čtyřky v období 1948 – 1989.  Výstavu připravila skupina kurátorů z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.  Hlavním organizátorem výstavy Iconic Ruins? jsou Česká centra.  

Výstava s názvem Iconic Ruins? Poválečná socialistická architektura zemí V4  v Galerii Českých center představuje jeden z projektů, kolem kterého divák neprojde bez povšimnutí: připomíná stavby vzniklé v období socialismu v zemích visegrádské čtyřky, pro něž je charakteristický monumentální styl brutalismu (ICONIC) a jejichž současný stav je neuspokojivý a budoucnost nejistá (RUINS). Výstava přináší ukázky nejvýznamnějších architektonických projektů na území států V4 a příklady pozitivního i negativního přístupu k nim. Nastoluje tím diskuzi na téma „rizika ohrožení pozdního modernismu v evropské architektuře“. Na obsahu výstavy se podílela čtveřice kurátorů: Petr Vorlík (Česká republika), Henrieta Moravčíková (Slovensko), Anna Cymmer (Polsko), Ábel Mészáros (Maďarsko). Propojení zemí V4 reflektuje hlavní téma celého projektu Shared Cities: Creative Momentum zaměřeného na téma „sdílení“ veřejného prostoru v evropském rozměru. V případě této výstavy pak jde zejména o „sdílení“ v oblasti dědictví poválečného historického a společenského vývoje architektury napříč středoevropskými státy.  

PROPADLIŠTĚ DĚJIN, NEBO TEMATICKÝ RESTART?

Poválečná architektura v bývalých socialistických státech se stává v poslední době ostře sledovaným tématem. Veřejnost ji dlouhá léta vnímala s rozpaky, na pozadí často bezútěšných osobních vzpomínek a lidských osudů ovlivněných komunistickým režimem. Poslední odborné studie a osvětové aktivity však odhalují rozmanitou škálu podob, jichž architektura v dané době nabývala, i paralelní vývoj, který ukotvuje bývalý východní blok do širšího kontextu dějin světové architektury. Výstava Iconic Ruins? se soustřeďuje na oblast politicky exponovaných veřejných investic a hledá vazby nebo střety mezi ambicemi moci a tvůrčím myšlením architektů. Rychlý zánik „architektury socialismu“ v posledních letech, a to v důsledku radikálních přestaveb a demolic, vede k nebývalé angažovanosti odborné veřejnosti a akademické sféry. Výstava sleduje i současný stav vybraných staveb a doplňuje historiografické porovnání dle metodiky Docomomo International o studentské vize budoucího využití a transformace podobných staveb, jež vznikly v rámci stejnojmenného projektu Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě (ateliéry architektury II,  III A3 a Virtuálne štúdio).

CO JSOU IKONICKÉ RUINY?

Pojem „ikonická ruina“ vznikl v prostředí katedry architektury VŠVU v Bratislavě jako určitý typ provokace. Termín vystihuje socialistický kulturní, obchodní, sportovní či jiný „palác“ s výjimečnou architekturou na výjimečném místě ve městě s velkoryse koncipovaným veřejným prostorem. V současné době se takovéto stavby často nacházejí v problematickém stavu, jak z hlediska vlastní stavby, tak i programové náplně. Finanční náročnost případné revitalizace staveb pak představuje další krizový aspekt vzhledem k monumentálnosti a v řadě případů i k nezpochybnitelné architektonické kvalitě.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:

„Výstava usiluje o odhalení paralel v architektuře ve společné socialistické minulosti států Visegrádské čtyřky a o nastolení širší diskuze nad blízkou budoucností kriticky ohroženého kulturního dědictví pozdního modernismu. Na výstavu chceme navázat moderovanou diskuzí na aktuální téma vztahu současné společnosti k těmto budovám, jak se ta která ze zemí V4 s tímto dědictvím vyrovnává a jak s ním nakládá.“ 

Výstavní panely jsou rozděleny do typologií „kultura“, „média“, „vzdělávání“, „obchod“, „mezinárodní reprezentace (hotely)“, „sport“, „doprava“, „zdravotnictví“, „infrastruktura“, „administrativa“, „státní správa“. Představí se zde fotografie 132 vybraných staveb. Fotografické ztvárnění doplňuje informace o současném stavu a využití budovy. Součástí expozice jsou též vize proměn, které ztvárnili studenti Katedry architektonické tvorby VŠVU v Bratislavě.

Jako doprovodný program výstavy proběhne dne 17. 4.  diskuze o budoucnosti těchto staveb. Volba tématu pramení z osudů některých budov: demolice budovy Transgasu v Česku vs. budova Slovenského rozhlasu, která byla naopak vyhlášena kulturní památkou. Z debaty vyplynou i rozdíly v přístupu k těmto stavbám, které jsou společným dědictvím všech čtyř států V4.

ICONIC RUINS V EVROPĚ
Výstava ICONIC RUINS? vznikla v rámci projektu Shared Cities: Creative Momentum. Jedná se
o mezinárodní kreativní platformu na rozmezí architektury, umění, urbanismu a sdílené ekonomiky, která spojuje jedenáct partnerských organizací ze sedmi evropských měst: Bělehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovic, Prahy a Varšavy. Cílem celého projektu je ukázat obyvatelům měst, že jejich participace a spolupráce jsou zásadní pro vytvoření příjemného a hodnotného městského prostředí.

Výstava je spolufinancována z programu Evropské unie Kreativní Evropa.

ČESKÁ CENTRA PRO OBLAST ARCHITEKTURY

Prezentace ikonických staveb české architektury patří k pevné programové koncepci v celé síti Českých center. Česká centra v zahraničí pořádají veřejné akce, diskuze a přednášky zaměřené na současné dění v architektuře. Cílem je zprostředkovat dialog o kvalitní české architektuře a o architektonické tvorbě nejen odborníkům nebo studentům architektury, ale především široké veřejnosti. Ročně se v síti Českých center odehraje bezmála padesát akcí spojených s touto oblastí. Konají se přednášky a prezentace významných českých architektů a teoretiků architektury. Mezi úspěšné projekty lze řadit v minulosti konané České architektonické fenomény, které se představily různými formami v několika zemích.

Doprovodný program v Galerii Českých center:
Panelová diskuze SHARED CITIES IDEAS YARD: ICONIC RUINS?
17. 4. 2019 (středa) v 18.30 hod.
Panelová diskuze se koná v rámci série akcí Shared Cities Ideas Yard. Experti z evropských zemí přejíždějí do Prahy s cílem představit nové přístupy v oblasti městského plánování, sdílené správy a dlouhodobé angažovanosti v rámci komunit.
Téma: Ikonické ruiny, jejich ochrana a využití v budoucnosti

Hosté: Anna Cymer (PL), Vít Halada (SK), Dániel Kovács (HU), Henrieta Moravčíková (SK), 

Ján Studený (SK), Petr Vorlík (CZ)

Moderátor: Igor Kovačević (CZ)

 

Diskuzi pořádá Goethe-Institut ve spolupráci s Českými centry. Panelová diskuze je součástí projektu SHARED CITIES: CREATIVE MOMENTUM.

Vstup volný. Diskuze vedená v anglickém jazyce bude tlumočena do češtiny.

 

INFORMACE O VÝSTAVĚ:

Událost na Facebooku: ZDE

Místo konání:

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
18. 4. 2019 – 15. 5. 2019

Otevírací doba:

Pondělí–pátek: 11.00–18.00

Sobota: 11.00–17.00

Vstup zdarma

 

Web: www.czechcentres.cz

Kurátoři výstavy Iconic Ruins?:
Anna Cymer (PL), historička architektury
Ábel Mészáros (HU), historik architektury
Henrieta Moravčíková (SK), historička architektury
Petr Vorlík (CZ), historik architektury

Partneři výstavy Iconic Ruins? Poválečná architektura zemí V4

Goethe-Institut, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Docomomo International – Czech, Docomomo International - Slovak, Oddělení architektury Historický ústav SAV, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze, A489. 

 

Partneři projektu Shared Cities:

Goethe-Institut (DE)

Czech Centres (CZ)

reSITE (CZ)

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK)

Association of Belgrade Architects (RS)

Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU)

Katowice City of Gardens (PL)

KUNSTrePUBLIK (DE)

Mindspace (HU)

Old Market Hall Alliance (SK)

Res Publica – Cities Magazine (PL)

Spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa.

www.sharedcites.eu

#SharedCities

#SCCM2020

 

ČESKÁ CENTRA  

jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí zřízenou pro celkovou propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména českou kulturu a prezentují úspěchy české vědy, výzkumu a inovací. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie. Tvoří ji 24 poboček na třech kontinentech, Český dům Moskva a pražské Ústředí českých center. 

 www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:  Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: