Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Nové osobnosti ve vedení Českých center

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 14. ledna 2019

Českým centrům v Londýně a New Yorku budou od jara 2019 šéfovat noví ředitelé,
Přemysl Pela, Miroslav Konvalina.  Oba dva s sebou přinášejí řadu zkušeností z oblasti kultury, jejího managementu i nevšední akademické zájmy.
     

Přemysl Pela

Přemysl Pela má bohaté profesní zkušenosti z oblasti státní správy, akademického prostředí i soukromého sektoru. V současné době Pela působí v ústředí Českých center v Praze, kde je zodpovědný za technologický prezentační projekt Czech Innovation Expo, v minulosti zastával pozici ředitele ČC  New York. V akademickém prostředí působil na institutu CERGE-EI University Karlovy a Akademie věd, v soukromém sektoru vykonával vrcholné řídící pozice v nadnárodních společnostech. Akademické vzdělání získal na Ostravské univerzitě a Univerzitě Wisconsin v USA. Následné odborné vzdělávací programy absolvoval také na New York University, Business School Michigan University a Civil Management College v Londýně.

„Činnost Českého centra v Londýně a Spojeném království je iniciátorem a podporovatelem vzájemného dialogu, poznávání a porozumění mezi oběma národy a to zvláště v oblasti kultury a umění. Právě oblast kulturní diplomacie bych rád obohatil o novou dimenzi, kdy se budeme snažit programovou činnost rozšířit o aktivity v oblasti vědy, inovací, moderních technologií a představovat nové příležitosti ke spolupráci vědeckých, akademických, ale i soukromých subjektů. Právě nadcházející odchod Spojeného království z Evropské unie, ať již v jakékoliv podobě, bude pro činnost ČC novou výzvou a příležitostí k rozvoji nových bilaterálních aktivit,“ říká Přemysl Pela. 

 

Miroslav Konvalina

Bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických Miroslav Konvalina vystřídá na postu ředitelky Barbaru Karpetovou, které letos vypršelo čtyřleté funkční období.  Nový šéf má v plánu rozvíjet České centrum New York jako hlavní výchozí centrum veřejné diplomacie České republiky v USA. Hodlá navazovat na nejosvědčenější, co Česká centra v USA a jinde ve světě úspěšně dělají a zároveň nacházet nové příležitosti, kontakty a projekty ve spolupráci s prestižními kulturními organizacemi v USA.  „Ve Spojených státech chceme přirozeně prezentovat to nejlepší, co česká kulturní scéna v jednotlivých uměleckých žánrech nabízí. Budeme pomáhat zejména talentovaným mladým umělcům hledat cesty, jak se kreativně zapojovat do festivalů, přehlídek a projektů. Zvláštní pozornost chceme i nadále věnovat všem generacím české krajanské komunity nejen v New Yorku, ale také v dalších městech,“ uvedl Miroslav Konvalina. Základem programové skladby bude hudba, divadlo a tanec, výtvarné umění a design, architektura, dále film a literatura.

 

České centrum Londýn bylo založeno v r. 1993 a sídlí v samém centru Londýna poblíž Oxford Circus.  http://london.czechcentres.cz/

České centrum  New York vzniklo v roce 1995 jako první zámořské kulturní středisko.
Od roku 2008 užívá nové prostory pro veřejné programy v Bohemian National Hall na Manhattanu. http://new-york.czechcentres.cz/

 

Kontakt pro novináře:   Česká centra/  Oddělení strategie a marketingové komunikace:   Petra Jungwirthová, tisková mluvčí; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;  T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

ČESKÁ CENTRA jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. Ročně pořádají více než 2300 akcí ve světě, které osloví přes 2,8 zahraničních návštěvníků.

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: