Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Londýnská Nadace Delfina uvítá v roce 2019 tři nové rezidenty z Česka

Společná tisková zpráva, Česká centra - ústředí / Institut umění – Divadelní ústav / Kunsthalle Praha, 4. března 2019

Londýnská Nadace Delfina (Delfina Foundation) přivítá 4. března dva nové rezidenty – kurátorku Terezu Záchovou a umělce Radka Brousila – vybrané na základě otevřené výzvy pro českou uměleckou scénu z prosince loňského roku. Třetím rezidentem, který vycestuje do Londýna na podzim 2019, je slovenský umělec a kurátor Jaro Varga.

 Rezidenční program Nadace Delfina, pořádaný ve spolupráci s Českým centrem Londýn, Institutem umění – Divadelním ústavem a Kunsthalle Praha, oslovil tentokrát rekordní počet uchazečů. Organizátoři obdrželi celkem 45 přihlášek, o rezidenci projevili zájem také Češi žijící v cizině a zahraniční umělci žijící a tvořící v Česku. Letošní rozšířený ročník navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci Nadace Delfina, Českého centra Londýn a Institutu umění – Divadelního ústavu, během níž se programu zúčastnili kurátoři Michal Novotný (2016), Tereza Jindrová (2017) a kurátorka a galeristka Lucie Drdová (2018).

Rezidenční program Nadace Delfina trvá šest týdnů a v letošním roce se soustředí na nové téma, kterým je propojování umění, vědy a technologie. Nadace dále podporuje umělecké projekty a podněty v oblastech politiky jídla, performance, veřejného prostoru a sběratelství. V průběhu rezidence je umělcům, kurátorům a teoretikům umožněno experimentovat s odvážnými nápady, soustředit se na umělecký výzkum, rozvíjet nové dovednosti a především navazovat vztahy s místními institucemi, komunitami i jednotlivci nejen z umělecké sféry. Práce nebo kurátorské koncepce, které vzniknou v rámci letošního rezidenčního pobytu v Londýně, mohou být dále prezentovány či rozvinuty do většího výstavního projektu v Kunsthalle Praha.

 Trojice vybraných uchazečů potvrzuje, že rezidenční program poskytuje zázemí i pro nezávislé projekty, které nutně nesouvisejí s ústředními tematickými okruhy nadace.

Tereza Záchová (*1985) je nezávislá kurátorka, kritička a lektorka, působící v Praze a v Brně. Dlouhodobě se zajímá o umění a galerie ve veřejném prostoru. Během svého studia na UJEP v Ústí nad Labem založila alternativní Galerii Buňka, umístěnou v ústeckém městském parku, jejíž program několik dalších let kurátorovala. Od roku 2015 je spolukurátorkou pražské Galerie 35m2, v roce 2018 připravila také sérii výstav severských umělců pro brněnskou galerii Klubovna. Její kurátorské projekty usilují o aktivizaci diváka   řeší aktuální témata, často spjatá s životním prostředím a ekologií. Záchová se dále podílí na tvorbě a vedení edukačních programů v pražském DOXu a MeetFactory.

Radek Brousil (*1980) studoval fotografii, intermédia a vizuální komunikaci v Praze, Montrealu
a Londýně. Snaha o překračování médií definuje i jeho současnou uměleckou praxi. Je autorem prostorových instalací, v nichž kombinuje sochu, fotografii a video za účelem hlubší
a mnohovrstevnatější umělecké výpovědi. Jeho poslední dvě výstavy jsou inspirované návratem do doby dospívání, která je v jeho případě spjatá se specifickou hudební subkulturou a graffiti scénou devadesátých let. Zkoumá stavy nostalgie a melancholie ve vztahu k utváření osobní identity a k současnému nedostatku stability a jistoty. V roce 2015 obdržel prestižní cenu Oskára Čepana pro slovenské umělce do 40 let.

Jaro Varga (*1982) je umělec, kurátor a pedagog, jehož praxe se opírá o umělecký výzkum. Rozšířenou rolí umělce a postavením uměleckého výzkumu v éře znalostní ekonomiky se zabýval také ve své doktorské práci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V roce 2007 založil v Bratislavě Galerii HIT, z níž se postupem času stala laboratoř nejsoučasnějších uměleckých tendencí se sociálním přesahem. V Praze působil v letech 2015–2017 jako kurátor výtvarné sekce mezinárodního centra současného umění MeetFactory, kde uspořádal celou řadu výstav věnovaných dědictví modernismu, zrcadlení ideologií v umění a „psychogeografii paměti“. Poslední téma řeší také jako umělec. Jeho tvorba je ovlivněna neustálým pohybem a přesuny mezi různými geografickými kontexty.

NADACE DELFINA (ND)

www.delfinafoundation.com

Nadace Delfina (ND) je mnohem více než největší londýnský mezinárodní rezidenční program – je to domov, který podporuje a vychovává budoucí generaci současných umělců, kurátorů a filozofů.

Sídlí v nově zrekonstruovaném komplexu edwardovských domů blízko Buckinghamského paláce. ND je nezávislá nezisková organizace, která v Británii za pomoci mezinárodních partnerů podporuje umělecké talenty a usnadňuje výměnu rezidencí a veřejných akcí jako jsou workshopy nebo výstavy.

Nadace Delfina je následníkem Delfina Studio Trust. To se pyšní nebývalým množstvím umělců, které mezi lety 1988 a 2006 podpořilo prostřednictvím rezidencí a výstav. Mezi umělce, kteří tímto studiem prošli, se řadí více než desítka nominovaných na Turner Prize. ND je na svou historii hrdá a je pro ni čest na ni navazovat.

Práci nadace sledují významní odborníci v oblasti umění a mezi její příznivce se řadí patroni, kurátoři, významní sběratelé umění i široká veřejnost. Během posledního roku se  práce ND objevila v periodikách jako Financial Times, The Independent, New York Times, Art Review, Frieze, ArtAsiaPacific, Artforum a The Art Newspaper.

KUNSTHALLE PRAHA

www.kunsthallepraha.org

Kunsthalle Praha je nově vznikajícím prostorem pro umění a kulturu v historickém centru Prahy. Návštěvníkům nabídne široký program výstavních a edukativních projektů, kulturních akcí a společenských aktivit. Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním programem nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit vedoucí kulturní instituci, která si zakládá na odbornosti, otevřené spolupráci, prostor, který začleňuje zážitky s uměním a kulturou do každodenního života.

Kontakt pro novináře za Kunsthalle Praha: Eliška Žáková, M: 732 699 498, E: ezakova@kunsthallepraha.org

INSTITUT UMĚNÍ – DIVADELNÍ ÚSTAV A JEHO REZIDENČNÍ PROGRAM

www.idu.cz

IDU nabízí program tvůrčích rezidencí, který spočívá v koordinaci a zajištění rezidenčních pobytů umělcům. Tento program běží již od roku 2004 a je navržen tak, aby zviditelňoval mezinárodní spolupráci a komunikaci a především poskytoval umělcům čas a prostor pro vytváření nových děl a vyhledávání inspirací. Vedle vysílání českých umělců do zahraničí se IDU zároveň stará o přijímané umělce včetně zajištění kontaktů na české umělecké scéně. Jako zprostředkovatel, se IDU snaží aktivně hledat partnery pro dlouhodobé spolupráce, jak v České republice, tak v zahraničí. Dále IDU vyhlašuje residenční výzvy, pořádá workshopy a zajišťuje servis českým i zahraničním účastníkům.

ČESKÉ CENTRUM LONDÝN

www.czechcentre.org.uk

Posláním Českého centra je aktivně propagovat Českou republiku a prezentovat českou kulturu ve Spojeném království. Jeho aktivity zahrnují výtvarné a dramatické umění, film, literaturu, hudbu, architekturu, design a módu. České centrum pořádá své vlastní akce, ale nabízí také podporu ostatním uskupením, které ve Spojeném království pořádají akce vztahující se k České republice.  Centrum také usiluje o zlepšení kulturních vztahů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou a podporuje kurátorské pobyty, mediální exkurze a umělecké rezidence.

České centrum v Londýně se otevřelo v roce 1993 a je nepolitickou organizací podporovanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Patří do celosvětové sítě 24 českých center, které působí v 19 zemích a třech světadílech.

ČESKÁ CENTRA

www.czechcentres.cz

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. Ročně pořádají více než 2300 akcí ve světě, které osloví přes 2,8 mil. zahraničních návštěvníků.

Kontakt pro novináře:  Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

tisková zpráva v pdf:Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: