Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

CZECHIMAGE - Česká republika očima mladých zahraničních výtvarníků

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1 11. 12. 2018 – 31. 1. 2019 Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 10. prosince 2018

Od 11. 12. 2018 do 31. 1. 2019 se v Galerii Českých center představuje mezinárodní projekt CzechImage, který organizují Česká centra v rámci široké řady akcí pořádaných při příležitosti oslav 100. výročí české státnosti. Výběr bezmála šedesáti originálních plakátů představuje ukázky prací mladých výtvarníků z deseti zemí světa.  Jaký je pohled na naši zemi očima mladé zahraničí generace?  Nová výstava tak nabízí neotřelý pohled ze zahraničí na současnou image České republiky.

Úvodem celoročního projektu s názvem CzechImage byla již proběhlá česká část, která byla odstartována v lednu letošního roku výstavou plakátů vytvořených studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Úkolem mladých autorů bylo, dle zadání Českých center, zpracovat prostřednictvím grafického ztvárnění svůj pohled na naši zemi. Studenti své vize a nápady zpracovávali pod odborným dohledem vedoucí ateliéru doc. Kristýny Fišerové.

Následně byli se stejnou výzvou i zadáním osloveni prostřednictvím Českých center zahraniční studenti grafických škol. Do projektu se nakonec zapojili studenti 10 zemí – devíti evropských i vzdálené Japonsko. Díky tomu můžeme představit mezinárodní výběr grafických prací a to formou společné výstavy mladé generace zahraničních výtvarníků. Autoři svým osobitým pojetím odpovídají na otázky plynoucí ze zadání: „Jak vnímáte Českou republiku?“, „Co je podle vás pro naši zemi charakteristické?“, „V čem spatřujete jedinečnost České republiky?“. Do svých prací zapracovali své názory na naši zemi, které si v průběhu svého života vytvořili prostřednictvím vnímání kultury, zpráv z médií nebo přímým kontaktem s českou veřejností, přáteli, známými. V daném kontextu byla vyhlášena také soutěž v rámci národních kol. Její vítězové absolvují třídenní rezidenční a networkingový pobyt v Praze.

Na výstavě vyniknou práce mladých výtvarníků z těchto zemí: Španělska, Německa, Rakouska, Švédska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska a Japonska.

Ze zapojených škol jsou to např.:

Akademie ilustrace a designu v Berlíně / Akademie für Illustration und Design Berlin GmbH

Národní akademie umění Lvov / Lviv National Academy of Arts 

Akademie výtvarných umění v Krakově / Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Evropský institut designu v Madridu / IED Madrid

Stockholmská akademie umění Konstfack / Konstfack - University of Arts, Crafts and Design

Část expozice je věnována reminiscenci prací studentů z plzeňské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Návštěvníka pobaví, rozesměje a možná i překvapí více než 50 originálních autorských plakátů. Interaktivní pohled nabízí zpracování z Japonska. Studentka Setsuko Kawahara  nabídla vedle plakátové tvorby také video, které tvoří součást vystavovaných exponátů.

MONIKA KOBLEROVÁ, vedoucí projektu CzechImage, ŘEDITELKA ÚSEKU KULTURNÍ DIPLOMACIE A CZECH CENTRES NETWORK:

„Projektem CzechImage jsme cílili zejména na mladou generaci. Téměř 400 výtvarníků z deseti zemí světa se podařilo nadchnout pro zamyšlení se nad tím, co pro ně Česká republika představuje. Výstava tak přináší svěží a často humorný i kritický pohled na naši zemi očima mladé zahraniční generace, se kterou je potřeba při strategii budování brandu ČR aktivně pracovat. V příštím roce plánujeme rozšíření do dalších zemí, kde mají Česká centra svá zastoupení a také zveřejnění výsledků výzkumu na téma brandu ČR, který jsme letos realizovali v zahraničí.“

Nápadným rysem výstavy je rozmanitost výtvarného pojetí, ze kterého lze číst radost ze svobodné hry. Technicky brilantně zpracované kresby z Japonska, humorné vídeňské nebo hravé španělské pojetí nenechá diváka na pochybách: Česká republika má ve světě dobrý zvuk, a to díky slavným českým autorům, vynálezcům, umělcům. Ve výčtu témat se však objevily i nečekané aspekty, například složitost češtiny, bohatost jazyka a v některých případech obtížná výslovnost. Některé práce svůj příběh na diváka doslova vychrlí, nad některými kontexty je však zapotřebí se zamýšlet, hledat souvislosti. CzechImage  prostě zmapoval pohled mladé generace na naši zemi.

Již samotná výzva vyvolala v některých zemích nebývalou vlnu zájmu. Například v Rumunsku zaznamenali na sociálních sítích velkou odezvu. Facebookový profil Ćeského centra Bukurešť zaznamenal přes 800 lajků s dosahem přes 300 000. Podobně na instagramu zaznamenali přes 4000 lajků.

Součástí celoročního projektu CzechImage je také rozsáhlý zahraniční průzkum veřejného mínění, s ambicí získat povědomí o názorech zahraniční veřejnosti na image ČR Projekt. CzechImage otevřel veřejnou i odbornou diskusi zaměřenou na otázku Jaká je současná značka ČR? V současné době probíhá závěrečné vyhodnocení průzkumu. Výsledky budou známy a zveřejněny v  lednu příštího roku. Hlavním organizátorem a zadavatelem průzkumu jsou Česká centra.

INFORMACE O VÝSTAVĚ CZECHIMAGE:

Organizátor: Česká centra

Vedoucí projektu CzechImage: Monika Koblerová, koblerova@czech.cz, tel. 234 668 211

Koordinátor produkce: Jitka Zámorská, zamorska@czech.cz

Místo konání:

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
11. 12. 2018 –  31. 1. 2019

Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 11.00–18.00

Sobota: 11.00–17.00

Více na:

www.czechcentres.cz
FB: @Ceskacentra, @ccpraha

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:  

Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. Ročně pořádají více než 2300 akcí ve světě, které osloví přes 2,8 zahraničních návštěvníků.

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí.
O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 prezentují historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.


Tisková zpráva ke stažení v pdf:

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: