Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

pěkně křivý. kubismus – výtvarný princip v českém designu

Tisková zpráva ze dne 20. 11. 2018, Česká centra – ústředí 30. 11. 2018 – 21. 2. 2019

Oslavy 100. výročí založení Československé republiky připomene České centrum Berlín novou výstavou koncipovanou přímo do prostor vlastní galerie. Od 29. listopadu 2018 do 21. února 2019 mohou návštěvníci zhlédnout výstavu designu s názvem pěkně křivý. Ambicí výstavy je představit moderní produktovou tvorbu v Česku a na Slovensku a současně ukázat vývoj moderní tvorby od dvacátých let minulého století do současnosti.

Do galerie Českého centra Berlín přichází výstavní projekt, který zve návštěvníky zpět do počátků
20. století, kdy kubismus představoval silný a široce populární proud nových myšlenek a přístupů. Němečtí kurátoři Wolfgang Binder a Bettina Güldner se rozhodli přiblížit vlastní pohled na českou uměleckou svébytnost, která se ve zbytku Evropy jen těžko hledá. Při pohledu na 50 designových objektů, které objevili a nasbírali při svých cestách do Prahy, se rozevírá formální spektrum polygonality, hranatosti, skladů nebo ostrých úhlů s výraznou sochařskou kvalitou. Na výstavě jsou zastoupeny předměty od začátku 20. století až do současnosti s důrazem na období 60. a 70. let.  Kolekce vrací diváka zpět do časů, kdy Československo procházelo složitým obdobím touhy po svobodě v podobě tzv. Pražského jara, poté frustrací a zklamáním z jejího násilného potlačení. Jakoby i tyto ostré hrany dějin podtrhly výsostnou roli, kterou ve svých zdánlivě tvrdých a lomených konturách kubistické motivy představují.

TOMÁŠ SACHER, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA BERLÍN:

„Výstava má obrovský přesah až do současnosti a těžko si zároveň představit její lepší načasování. Projekt přichází k realizaci v momentu, kdy si Česká republika připomíná stoleté jubileum od vzniku Československa, tedy státu, jehož je přirozeným pokračovatelem. Je to století Čechů a české kultury, která pod rukama Bettiny a Wolfganga dostává konturu v podobě století kubismu. Přeji si, aby tenhle jedinečný a originální pohled na naši moderní historii vzbudil ohlas a přivedl nás k podobně svěžímu a neotřelému pohledu na věc, ať už půjde o design, myšlení obecně, pohled na nás samé.“

Společně s výstavou se uskuteční dvě diskuze a workshop se studenty designu v Praze, které umožní výměnu názorů mezi experty z Prahy a Berlína a publikem. K výstavě vychází katalog v německo-české mutaci.

V průběhu výstavy bude v prostorách Českého centra Berlín zpřístupněn designový pop up shop společnosti Modernista. Ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem (UPM) uvedl Modernista do života exkluzivně reedici kolekce kubistické keramiky Pavla Janáka, Rudolfa Stockara a Vlastislava Hofmana, nábytek a bytové doplňky podle návrhů Josefa Gočára či Jindřicha Halabaly, dřevěné hračky Ladislava Sutnara a další unikátní výrobky.

ORGANIZÁTOŘI A PARTNEŘI

Výstava vznikla ve spolupráci s  Uměleckoprůmyslovým museem v Praze Modernistou 
a se zápůjčkami od firem RückltonTescomaModernista a Slovenského múzeua dizajnu.

Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

www.czechcentres.cz

www.modernista.cz

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra bezmála 2 000 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,6 mil. návštěvníků.

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí.
O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

Kontakt pro novináře:

Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: