Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Jaroslav Rudiš hostem druhého ročníku Evropského literárního festivalu v Tokiu

Tisková zpráva, České centrum Tokio, 26. listopadu 2018

Ve dnech 23. až 25. Listopadu 2018 proběhl v Tokiu již druhý ročník Evropského literárního festivalu, který japonskému publiku přiblížil současnou evropskou literaturu. Českou republiku letos reprezentoval uznávaný český autor, laureát cen Jiřího Ortena a Magnesia Litera, Jaroslav Rudiš.

Jaroslav Rudiš vystoupil v rámci panelové diskuze Práce napříč literárními a uměleckými žánry: literatura/film/fotografie/grafické umění, které se zúčastnil spolu s bohemistou z Tokijské univerzity Ken’ičim Abem. V rámci prezentace Rudišova díla připravil Ken’iči Abe překlad a veřejné čtení úryvku z knihy Národní třída, která je aktuálně předlohou k novému českému filmu. Během festivalu dále proběhla v Italském kulturním institutu jiná panelová diskuze, tentokrát na téma Publikace evropské literatury v Japonsku. Jejím hostem byl zástupce nakladatelství Šóraiša, které se cíleně zaměřuje na středoevropské autory.  Výběr českých literátů, o které je v tomto vydavatelství velký zájem, zahrnuje jména Josef Škvorecký, Ladislav Fuks, Bohumil Hrabal. Další navazující událost festivalu pak opět hostilo České centrum Tokio. Diskusní večer s Jaroslavem Rudišem a Ken’ičim Abem byl tenkráte spojen s promítáním animovaného snímku Alois Nebel, který vznikl podle stejnojmenné komiksové předlohy. (Film již dříve uvedlo České centrum Tokio, a to na letošním filmovém festivalu EU Film days, kterého se zúčastnil i režisér filmu, Tomáš Luňák.)

Závěrečný den festivalu zavítal Jaroslav Rudiš na japonský mezinárodní komiksový veletrh.  V rámci stánku Evropské unie zde České centrum Tokio prezentovalo českou komiksovou tvorbu. Ani tady nemohl Alois Nebel chybět. České centrum tak navazuje na prezentaci české komiksové tvorby, kterou zahájilo výstavou Komiks v dějinách x dějiny v komiksu letos v únoru.

Eva Takamine, ředitelka Českého centra Tokio:

„V roce 2017 jsme na Evropském literárním festivalu v Tokiu představili spisovatelku Biancu Bellovou. Její kniha ‚Jezero‘ zde vzbudila značný zájem. Máme upřímnou radost z toho, že román vyjde v Japonsku v překladu bohemisty Ken’iči Abeho. Letos se podařilo přiblížit tvorbu Jaroslava Rudiše. Budeme nesmírně potěšeni, když se podaří podobného úspěchu dosáhnout také v případě tohoto uznávaného českého autora.“ 

Dalšími hosty Evropského literárního festivalu byli španělský autor Andrés Barba, irský literát Kevin Barry, držitel řady evropských literárních ocenění. Festival představil také skupinu evropských autorů žijících v Japonsku a jejich literární reflexi této země.

Evropský literární festival je společně pořádán zastoupením Evropské unie v Japonsku, velvyslanectvími členských států EU a organizací EUNIC-Japan (EU National Institutes for Culture in Japan), přičemž České centrum Tokio je jedním z členů tohoto sdružení.  

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

www.czechcentres.cz

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018 

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

Kontakt pro novináře: Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  


 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: