Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Československá nová vlna ve Francouzské cinematéce

Tisková zpráva Česká centra, 30. listopadu 2018

České centrum Paříž uvádí ve spolupráci s Francouzskou cinematékou rozsáhlou retrospektivu filmů Československé nové vlny. Díky tomu mohou diváci v Paříži zhlédnout projekce 23 ikonických snímků, které se právem řadí do kategorie filmové klasiky. Atraktivní nabídka zahrnuje tvorbu Miloše Formana, Ivana Passera, Věry Chytilové, Jiřího Menzela, Jana Němce, Františka Vláčila, Jaromila Jireše, Oldřicha Lipského, Jindřicha Poláka. Retrospektiva probíhá ve Francouzské cinematéce od 29. listopadu 2018 do 4. ledna 2019 a představuje symbolické vyvrcholení oslav výročí České republiky ve Francii.

Filmový festival slavnostně zahájilo ve čtvrtek 28. listopadu « Intimní osvětlení » Ivana Passera. Po dobu dalších šesti týdnů bude k vidění 44 projekcí 23 filmů, například Formanovy « Lásky jedné plavovlásky » , « Hra o jablko » Věry Chytilové, « Adelheid» Františka Vláčila, « Ucho » Karla Kachyni či film « IKARIE XB 1 » Jindřicha Poláka.

Jiří Hnilica, ředitel Českého centra paříž:

Novou vlnu můžeme vnímat jako alegorii tehdejší společnosti. Stala se nositelem uvolněných politických poměrů, hodnot Pražského jara. Hledání nových estetických forem bylo potom dalším z důvodů, proč toto období naší kinematografie okouzlilo diváky i v západních zemích. Nová vlna skončila s nástupem normalizace, ale její vliv dozníval ještě dlouho po roce 1968. Československý film tehdy výrazně přesáhl svůj regionální význam a stal se součástí evropského kulturního dědictví, i proto má stále význam tento fenomén ve Francii připomínat.“

Filmová přehlídka je součástí celoročního projektu oslav výročí, který připravila Česká centra pro rok 2018. Díky iniciativě a spolupráci Českého centra Paříž mohla francouzská veřejnost již dříve zhlédnout výstavu fotografií Invaze 1968, street art pod Eiffelovou věží, výstavu 100 let českého designu či česko-francouzskou ilustraci: Sempého Paříž a svět podle Šaška. Uvedení filmové přehlídky ve Francouzské cinematéce, která představuje nejprestižnější filmová instituce ve Franci, lze právem řadit k dalším úspěšným počinům.

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

www.czechcentres.cz

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018

Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo, CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10 projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

Kontakt pro novináře: Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;

T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: